AAB gaat namens het Canadese Serres Toundra de benodigde technologie en teeltkennis ter waarde van 100 miljoen Canadese dollars inkopen voor een glastuinbouwcomplex van 40 hectare in Saint-Félicien, nabij Quebec.

Tijdens een economische missie van 26 t/m 29 mei 2015 naar Canada, die parallel liep aan het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima, is door Serres Toundra en adviesbureau AAB een verklaring ondertekend. Het betreft de toezegging voor het uitvoeren van de aanbestedingen voor de eerste fase van een kassencomplex. De aanbestedingen voor de eerste fase omvatten een bedrag van ruim 40 miljoen Canadese dollar. De aanbestedingen voor het totale complex, dat in vier fasen in de komende jaren gebouwd zal worden, bedragen ruim 100 miljoen Canadese dollar. Het overgrote deel van de investeringen zal worden aanbesteed bij Nederlandse bedrijven. De opdracht voor het uitvoeren van de aanbestedingen voor de eerste fase is, in het bijzijn van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima, op 28 mei 2015 ondertekend.

Komkommerteelt

Na het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie heeft AAB van het Canadese Serres Toundra de opdracht ontvangen voor het ontwerpen van een glastuinbouwbedrijf met een oppervlakte van 40 hectare voor de teelt van komkommers. De haalbaarheidsstudie betrof het opstellen van het complete technisch ontwerp, de investeringsbegroting en de exploitatiebegroting voor de eerste acht jaar voor de eerste fase van het plan, een kwekerij van circa 87.500 m² groot ten behoeve van de komkommerteelt. AAB zal het bouwmanagement van het gehele project verzorgen en zal ook personeels- en managementadvies aan Serres Toundra leveren. De teeltbegeleiding en de begeleiding van de opkweek zijn inmiddels ook aan Nederlandse bedrijven uitbesteed.

Afvalwarmte

Het bedrijf zal gevestigd worden in de provincie Québec, waar rekening moet worden gehouden met klimatologisch uitdagende omstandigheden. De kassen zullen deels gaan draaien op afvalwarmte van een lokale papierfabriek. In het ontwerp is ook een afdeling voor eigen opkweek opgenomen. Het project wordt naast een bancaire financiering mede door een pensioenfonds en de overheid van Québec gefinancierd.