Het etiket van de natuurlijke aaltjesbestrijder NEMguard DE is onlangs verbreed met vele gewassen, waaronder chrysant. Hierdoor kan ook dit belangrijke siergewas profiteren van de effectieve werking, die voortkomt uit hoogwaardig, speciaal bewerkt knoflookextract. Technisch specialist Maarten van der Marel van Certis kent het product vanuit de wortelteelt, waarin het al langer is toegelaten.

NEMguard DE is een nieuw, natuurlijk middel tegen aaltjes. De werkzame stof bestaat uit hoogwaardig knoflookextract (450 g/kg), dat volgens een gepatenteerd procedé is bewerkt. Hierbij wordt een specifiek mengsel van polysulfiden gevormd.
“Wanneer deze meervoudige zwavelverbindingen met aaltjes in contact komen, dringen zij deze via de huid binnen”, legt Maarten van der Marel uit. In het inwendige van de aaltjes vinden vervolgens diverse reacties plaats, waaraan de nematoden spoedig bezwijken. Alle bekende soorten schadelijke aaltjes worden op deze wijze effectief bestreden.

Formulering en werkingsduur

NEMguard is geformuleerd als een slow release granulaat op basis van diatomeeënaarde (DE). Dit natuurlijke product heeft een honingraatstructuur, waarin de polysulfiden uit knoflookextract zijn opgenomen. Water maakt de polysulfiden geleidelijk vrij uit het granulaat, waarna zij doordringen in de teeltlaag.
“Voor een maximaal resultaat dient de teeltlaag geruime tijd vochtig te blijven”, vervolgt de specialist in akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten. “De moleculen zijn werkzaam tot zes weken na toepassing en in die periode moet er vocht rond de wortels beschikbaar zijn. In de chrysantenteelt is dat geen enkel probleem. In de wortelteelt variëren de omstandigheden met het weer en kan het wenselijk zijn om extra water te geven. Volgens Van der Marel zijn de worteltelers die het product kennen erg enthousiast. “Waar je wel even aan moet wennen, is de knoflooklucht bij het openen van de verpakking.”

Toepassing en dosering

In de wortelenteelt, waar het product alleen in de zaaivoren wordt ingewerkt, volstaat een dosering van 20 kg/ha. In de chrysantenteelt en diverse andere gewassen is een volveldse toepassing noodzakelijk. Hiervoor geldt een verhoogde adviesdosering (tevens maximum) van 60 kg/ha. Een behandeling met het knoflookextract is hier goed te combineren met de gebruikelijke grondbewerking voor het planten. Verdeel het granulaat na het frezen met een gangbare granulaatstrooier over de te behandelen oppervlakte of frees het onder in de toplaag. Het is belangrijk dat het granulaat zich rondom en boven de wortels bevindt. Dan komt de actieve stof, die bij een watergift loskomt van het granulaat, vrijwel direct in contact met de aaltjes.

Proeven in chrysant

Op een aantal chrysantenbedrijven wordt nu ervaring opgedaan met het nieuwe product. Lianne van Wijk, technisch adviseur bij Certis, volgt de proeven op de voet. “We hebben net een eerste evaluatie gehad bij één van de bedrijven”, vertelt Van Wijk. “De proefvakken waren al enige tijd niet meer gestoomd, waardoor de aaltjesdruk behoorlijk was opgelopen. We zien dat zowel Vydate als NEMguard effect heeft, maar niet in die mate dat je het helemaal zonder stomen kunt stellen.”

Leertraject

Hoewel er geen sprake is van een volledig bestrijdingsresultaat, zien de adviseurs en de betrokken telers perspectief voor het nieuwe middel. “We zitten nog in de beginfase, ook in de wortelteelt”, relativeert Van der Marel. “Dat het middel werkt, kunnen we allemaal zien. Daar is ook geen twijfel over. We moeten echter nog wel meer kennis en ervaring opbouwen om het optimaal te kunnen inzetten. Dat is een leertraject en deze proeven maken daar deel van uit.”
“Het is inderdaad nog te vroeg om een pasklaar advies te kunnen geven voor de chrysantenteelt, maar er zijn al wel enkele indicaties”, vult Van Wijk aan. “Op basis van deze eerste ervaringen is het advies om met NEMguard te starten wanneer de aaltjesdruk laag is, zoals de eerste of tweede teeltronde na het stomen. Werk dan 60 kg granulaat per ha in de bovenste paar cm van het plantbed of strooi het over het klaarliggende bed voordat er wordt geplant. Herhaal dit bij iedere teeltronde.”

Overige teelten

Het knoflookextract is nu in vele gewassen toegelaten, waaronder aardbeien, boomkwekerijgewassen, vaste planten, bloembolgewassen en diverse groentegewassen, zowel in de bedekte als in de onbedekte teelt. Bij langere teelten is het advies om een ander granulaat tegen aaltjes aan de basis in te werken en gedurende de teelt een aantal malen met NEMguard bij te strooien.