Lekkende koppelingen op 2400 meter diepte deden de aardwarmte-installatie van Green Well Westland in november 2014 vastlopen. Met een side-track boring werd in juni net boven de lekke buizen een zogenaamde by-pass aangebracht. Die lijkt nu geslaagd. De aardwarmtebron is sinds 9 juli weer in bedrijf en zit weer op het oude productieniveau van 180 m³ water per uur van 85 graden Celsius. “Hij draait weer als vanouds”, aldus woordvoerder Jos Scheffers.

De aardwarmte-installatie lag sinds november 2014 stil door de infiltratie van kleideeltjes. Via de productieput kwamen die mee naar boven, die de installatie verstopten. Een onderzoek volgde, waaruit bleek dat lekkende koppelingen op 2400 meter diepte de oorzaak waren. Er werd besloten tot een side-trackboring. Maar daarmee ontstond een tweede probleem: de financiering.

Financiering vertraagt herstart

Begin december werd er een financieringsaanvraag in gang gezet. Half mei werd bekend dat de provincie Zuid-Holland en de Rabobank bereid waren een lening van 2 miljoen te verschaffen. Scheffers: “Er is zeven ton achtergestelde lening vanuit de provincie gekomen via het EFRO-fonds uit Brussel. De rest is geleend door de Rabobank. Ook heeft de gemeente Westland een garantstelling afgegeven van twee ton voor twee jaar.”
Helaas heeft Green Well Westland niet meer kunnen profiteren van een garantieregeling van het ministerie van Economische Zaken, waarmee onder andere de financiering voor een side-trackboring geregeld kan worden. Dit terwijl Scheffers al twee jaar lang voor een dergelijke regeling pleitte. “Dat het herstel van de installatie zo lang heeft moeten duren heeft vooral te maken met de financiering. Anders waren we mogelijk drie, vier maanden eerder in bedrijf geweest”, aldus Scheffers.

2,5 miljoen euro schade

De kosten van de hersteloperatie beliepen 1,5 miljoen euro voor het uitvoeren van de side-trackboring, inclusief het uitvoeren van een onderzoek naar de oorzaak van de storing en de doorlopende rente en afschrijvingen. Ook hebben de aangesloten tuinders 1 miljoen euro extra moeten uitgeven voor het bijstoken met aardgas.
Overigens had het project in 2013 ook al te kampen met lekkende koppelingen, ter hoogte van de waterpomp. Die zijn toen vervangen. Ook werd een nieuwe, energiezuiniger pomp geïnstalleerd. Het probleem werd daarmee in vijf weken hersteld. Opvallend is dat het probleem zich herhaalde, maar nu op grote diepte. Volgens Scheffers zijn er al bij de start van het project verkeerde koppelingen besteld.

Vereniging DAGO opgericht

Om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen hebben de eigenaren van een aardwarmte-installatie, waaronder Green Well Westland, een vereniging opgericht (DAGO = Dutch Association Geothermal Operators). Via DAGO willen de leden onderzoeken bundelen, kennis uitwisselen en standaardisaties versnellen. DAGO werkt daarbij intensief samen met het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland binnen het programma Kas als Energiebron en het Platform Geothermie.

Bron: Green Well Westland, beeld: Mario Bentvelsen