Mechanische methoden ter ondersteuning van tripsbestrijding in chrysant zijn in opkomst, omdat het chemische middelenpakket versmalt en biologische bestrijding maar ten dele helpt. Zelfs dan is het nog niet eenvoudig een goede bestrijding uit te voeren, zo bleek uit een artikel in Onder Glas van februari 2016. Problemen met tripsbestrijding in vruchtgewassen nemen eveneens hand over hand toe, weet ook komkommerteler Sjaak van Dijk van Klimrek uit Pijnacker.

Samen met studenten van Wageningen Universiteit onderzocht hij de mogelijkheden van een mechanische methode om volwassen witte vlieg en trips weg te vangen in vruchtgewassen. Van Dijk richt zich op een methode waarbij vangplaten over en in het gewas bewegen door middel van een automatisch systeem aan de tralieligger boven het gewas. Zo’n methode kan een aanvulling zijn op preventieve biologische bestrijding, op momenten dat er toch een plaag uitbreekt. Vaste vangplaten boven en tussen het gewas zijn immers dermate statisch dat de volwassen insecten er niet snel op af gaan.

Met het automatische vangsysteem combineert Van Dijk plakvallen, licht en feromonen, waarbij door luchtstoten in het gewas de wittevlieg en trips optimaal kunnen worden gevangen. “Tripsen gaan niet zomaar aan de wandel”, weet de komkommerteler. Je moet ze eerst uit het gewas jagen.”

Samen met LTO Glaskracht onderzoekt hij de mogelijkheid van een praktijkproef om het idee verder uit te werken. Denk daarbij aan de sterkte en frequentie van de luchtstoten en het moment waarop het vangsysteem het beste kan worden ingezet. Is dit bijvoorbeeld aan het begin van de teelt om de eerste insecten weg te vangen, of pas later als een plaag uit de hand loopt? De rail boven het gewas stelt overigens weinig voor. Bij nieuwbouw krijgt de onderligger van de tralie een U-profiel. Dat geeft nauwelijks meerkosten. Bij bestaande kassen volstaat het monteren van een los profiel.

Tekst en foto: Pieternel van Velden