Onderzoekers van Wageningen University & Research zitten samen met Delphy in de afrondingsfase van de studie naar een fossielvrije aardbeienteelt. Als eerste stap is samen met telers een toekomstvisie opgesteld, daarna is een inventarisatie gemaakt van de bestaande kennis.

Momenteel leggen we de laatste hand aan berekeningen waarmee de behoefte aan energie en CO2 worden bepaald. Daarbij gaan we uit van een kas en teeltsysteem die hiervan zo weinig mogelijk vragen, en waarbij de piekvraag naar beneden wordt gebracht. We kijken naar een belichte doordragerteelt, een onbelichte doordragerteelt en naar rassen met een lage warmtebehoefte voor de vroege teelt.

Sterk effect op de luchtvochtigheid

Vragen die naar boven komen zijn onder andere: hoeveel verdampt een aardbeiengewas precies onder verschillende omstandigheden? Dit heeft een sterk effect op de luchtvochtigheid. Welke RV is nog net acceptabel? Wat is de minimale DIF vanuit het oogpunt van productkwaliteit. Wat kunnen we verwachten van veredeling, bijvoorbeeld in termen van gevoeligheid voor daglengte en temperatuur?
Het is duidelijk dat het lampvermogen de hoeveelheid afgenomen elektriciteit bepaalt en dat de afstemming tussen verwarmen, schermen, ventileren en CO2-doseren heel nauw luistert. Financier van dit project is Kas als Energiebron.

Tekst: Anne Elings