‘Zonder transport staat alles stil’, roept de logistiek al jaren. Die vlieger gaat ook op voor de glastuinbouw als exportafhankelijke sector. Je kunt nog zulke geweldige bloemen, planten, groenten of fruit telen, als ze niet bij je klanten belanden, houdt alles op. Daarom heeft het Crisisoverleg Coronacrisis Tuinbouw de Taskforce Logistiek in het leven geroepen om voor elk knelpunt zo snel mogelijk een oplossing te zoeken.

Dagelijks houdt de Taskforce Logistiek de situatie rond het transport in de tuinbouw in de gaten. Samen met collega’s van GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Plantum, Greenports Nederland en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zit ik namens Glastuinbouw Nederland in de Taskforce Logistiek. We hebben directe lijnen met logistieke (branche)organisaties, ministeries en de Nederlandse Landbouwraden.

Arbeidskrachten

Behalve naar het transport van tuinbouwproducten kijken we als taskforce ook naar het vervoer van buitenlandse arbeidskrachten. Kunnen seizoenwerkers uit bijvoorbeeld Polen, Roemenië of Bulgarije ons land nog wel bereiken? Ook het transport van toeleveringsproducten heeft onze aandacht. Gelukkig rekent de EU die tot de essentiële producten waartoe ook voeding behoort. Daardoor kunnen ook toeleveringsproducten voorrang krijgen bij eventuele opstoppingen aan de EU-binnengrenzen.
In dat kader hebben we in Den Haag en Brussel gepleit voor het invoeren van ‘green lanes’. De Europese Commissie adviseert lidstaten inmiddels om zulke rijstroken waar nodig toe te passen. Of dat ook echt gaat gebeuren, volgen we als taskforce op de voet.

Luchttransport

Waar we eveneens bovenop zitten, is luchtvracht. Door de coronacrisis vallen veel passagiersvluchten uit. Flink wat tuinbouwproducten gingen juist in het bagageruim van passagiersvliegtuigen mee. Vervoer per vrachtvliegtuig is veel duurder en het aanbod ervan is kleiner. We hebben dit probleem daarom aangekaart bij de Nederlandse overheid.
Intussen loopt bijvoorbeeld de paprika-export naar de VS al keihard tegen het tekort van luchtvrachtcapaciteit en de stijgende vrachtprijzen aan. Maar ook telers van chrysanten, alstroemeria, gerbera en kalanchoë vrezen problemen. Krijgen zij binnenkort nog voldoende stek uit Afrika en Azië? Stekproducerende landen als Oeganda en India verkeren immers in een volledige lockdown.
De Taskforce Logistiek houdt de vinger aan de pols. Daarbij ervaren we de meerwaarde van de kennisuitwisseling tussen de verschillende schakels in de keten. Evenals het transport in de tuinbouw, is ook dat iets wat niet mag stilvallen.

Tekst: Quincy von Bannisseht, strategisch manager Glastuinbouw Nederland