Begin deze maand was ik bij het afstuderen van mijn schoonzus. Ze wil seksuoloog worden en deed onderzoek naar ‘Hoe tevreden ben jij in je relatie?’ Naast dat een hogere seksuele tevredenheid van de man zorgde voor een lagere relatie tevredenheid bij de vrouw, waren er nog veel meer invloeden op de tevredenheid van de relatie. Het is blijkbaar complex, voor zover we dat nog niet wisten.
Hetzelfde geldt voor plantfysiologische processen die te maken hebben met bijvoorbeeld plantweerbaarheid, plantgezondheid en productkwaliteit. Ze zijn complex. Planthormonen spelen een rol, de aanvoer van nutriënten en assimilaten, maar ook de snelheid van de processen onder invloed van temperatuur en dus de invloed van warmte.

De hypothese die we vanuit de Het Nieuwe Telen-strategie hebben, is dat planten beter in balans zijn en gezonder kunnen groeien door het beperken van de gevolgen van uitstraling en door het telen bij een vaste, wellicht hogere temperatuur/lichtsom-verhouding. Met als resultaat een gewas met een betere kwaliteit, hogere plantweerbaarheid en met minder ziekten en plagen. Hiervoor zijn aanwijzingen in de praktijk, maar een sluitende verklaring is lastig vanuit praktijkresultaten te destilleren. Oftewel, er is meer kennis van die processen gewenst om beter te kunnen verklaren of voorspellen wat de gevolgen zijn van verandering in teeltstrategie en inzet van warmte.

Hiervoor is het nodig dat wij als innovatiespecialisten, maar ook onderzoekers en beleidsmakers, alles goed in samenhang moeten zien. Het heeft een veel grotere meerwaarde om niet alleen op je eigen (onderzoek)specialisme te blijven zitten, maar op z’n minst na te denken of te sparren met collega’s en onderzoeksprogramma’s over mogelijke implicaties bij een verandering van teeltstrategie.

Ook als teler moet je goed beseffen dat als er stappen van Het Nieuwe Telen worden toegepast, dit invloed heeft op bijvoorbeeld plantontwikkeling, kwaliteit van de producten en ziekten en plagen. Met alleen een lagere buistemperatuur of meer schermen ben je er niet om de teelt op een hoger niveau te brengen.
Alles in samenhang zien en doen dus. Nu kijken of ik met de kennis van mijn schoonzus mijn relatie ook op een hoger niveau kan brengen.

Dennis Medema
Innovatiespecialist energie
LTO Glaskracht Nederland