Hoe vaak lees je het niet in reportages in de tuinbouwvakbladen: ‘Ik ben opgegroeid tussen de tomaten, of de chrysanten. Mijn box stond op het middenpad, mijn vader in de kas en mijn moeder achter de sorteermachine.’ Vader was de tuinder, moeder de tuindersvrouw. Haar arbeid was het eerste verdiend. Maar tijden veranderen. We noemen onze sector doorgaans een mannenwereld, maar ik vind dat vrouwen nog steeds een belangrijke rol moeten hebben op de groter wordende bedrijven.

Het is veelvuldig beschreven: vrouwen hebben nu eenmaal andere kwaliteiten en vaardigheden dan mannen. Als we streven naar een grote diversiteit van kennis en kunde in ons managementteam, dan horen daar zeker ook vrouwen in plaats te nemen. En niet alleen voor de zachte elementen binnen de bedrijfsvoering. Ze zijn van oudsher nauwkeuriger, zien de meerwaarde waar mannen dat vaak niet zien. Een opgeruimde kantine is niet ‘soft’, maar zegt iets over de cultuur en mentaliteit op het bedrijf.

Sinds de hechte samenwerking tussen onze bedrijven, ervaar ik dagelijks de toegevoegde waarde van een vrouw in het managementteam. Zij stuurt anders aan dan mannen. Ze is directer en legt problemen luid en duidelijk op tafel. Iedereen weet meteen waar het op staat en wat er wordt verwacht; geen zachte hand, maar duidelijk corrigeren. Mannen houden problemen liever bij zich, maar daar wordt het bedrijf niet beter van. Als een teeltman het erg druk heeft, gaat hij nog harder lopen om het onder controle te krijgen. Onze teeltdame legt helder op tafel hoe we deze situatie kunnen verbeteren. Geweldig, dat leidt tot zichtbaar resultaat.

Mijn partner Digna voert de directie bij een erkende toeleverancier in de glastuinbouw. Ook zij krijgt regelmatig positieve feedback over haar ‘andere’ manier van leidinggeven. Het is een verfrissende invalshoek en sluit aan op hetgeen Albert Einstein al zei: ‘Problemen los je niet op met dezelfde manier van denken.’ Ik kan tuinders uiteraard niet dwingen om vrouwen een prominente rol te geven binnen hun bedrijf, maar ik kan wel mijn persoonlijke meerwaarde benoemen. We werken in de glastuinbouw weliswaar met een glazen dak, maar met het bekende ‘glazen plafond’ voor de groeikansen van vrouwen, doen we onszelf beslist te kort.

Maikel van den Berg, paprikateler in Bleiswijk