Optie: eerste betekenis ‘vrije keus’. Optimisme: ‘wijsgerig stelsel dat beweert dat deze wereld, ondanks al haar schijnbare onvolkomenheid, toch zo volmaakt is als zij maar zijn kan’. Optimaliseren: ‘het in de meest gunstige omstandigheden brengen’. Teeltoptimalisatie: ‘het zo breed mogelijk kijken naar en verbeteren van hetgeen allemaal speelt in de moderne tuinbouwkas’.

Drie definities uit de Dikke van Dale, aangevuld met een omschrijving die daar, gezien het toenemende belang en de voortdurende innovatiedrang van de glastuinbouw, eigenlijk een plekje in verdient.

Schotjes verdwijnen

Maar wat zeggen die begrippen uit het woordenboek over onze sector? Feit is dat het aantal opties om tot een verdere optimalisatie te komen voortdurend toeneemt. Nieuwe technieken, maar vooral ook nieuwe inzichten liggen daaraan ten grondslag. De schotjes tussen specifieke aandachtsgebieden verdwijnen stilaan. Teeltoptimalisatie – het thema van de april-editie van vakblad Onder Glas – is inmiddels meer dan de juiste temperatuur en luchtvochtigheid en wel of niet schermen.

Integrale aanpak

De inzet van biologie moet ziekten en plagen onder controle houden; een gezonde teelt in een gezonde kas. Energie, gewasgezondheid, water, het moet allemaal op hetzelfde moment kloppen. Met groeiende aandacht voor de wortel en het wortelmilieu is ook de volgende fase al ingezet. De inspanningen op gebied van veredeling volgen en zullen komende tijd ook beter zichtbaar worden. Alle aspecten verdienen aandacht om tot een optimale en integrale aanpak te komen. Optimaliseren kent immers geen eindstadium, het is het toewerken naar de meest gunstige omstandigheden. Utopia bestaat niet, maar moet wel de stip op de horizon zijn. Hoe goed de atleet ook is, de lat kan altijd weer een stukje hoger.

Uitdagend proces

Moet je een geboren optimist zijn om de stappen naar verdere teeltoptimalisatie te maken, of volstaat realisme, gezond verstand? Het is een uitdagend proces, dat is een feit. Oude gewoontes moeten overboord, nieuwe visies omarmd; eeuwenoude natuurkundige begrippen combineren met de kracht van de biologie en ruim honderd jaar hoogwaardige teeltkennis. Kennis delen is essentiëler dan ooit: geen optie, maar noodzaak.

Roger Abbenhuijs.

Gerelateerd