Uiterlijk per 1 januari 2021 geldt voor clusters binnen de glastuinbouw de zuiveringsplicht. Afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat moet dan worden gezuiverd met een rendement van minstens 95%. Het nieuwe bedrijf AquaReScape biedt voor zuivering op clusterniveau het circulaire waterketenconcept AquaReUse aan; een waterzuiveringsconcept dat afvalwater zuivert en omzet in gietwater.

De zuiveringsinstallatie AquaReUse is momenteel al in gebruik. Elf glastuinbouwbedrijven in Bleiswijk (80 ha glas) leveren hun afvalwater aan AquaReUse, die het water in verschillende stappen zuivert tot een niveau waarop het weer als gietwater beschikbaar is voor gewassen. Het gezuiverde water gaat vervolgens als gietwater weer terug naar de aangesloten telers.

Klaar voor 2027

In het Westland neemt een cluster van 66 bedrijven een tweede zuiveringsinstallatie in gebruik. Deze zuivering richt zich vooral op verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het water. Bedrijven kunnen daarmee direct voldoen aan de normen van 2027.

Duurzaamheid met terugverdienmodel

Senior Water Engineer Rogier Sterk is nauw betrokken bij het waterzuiveringsconcept AquaReUse. “Door het slim toepassen en combineren van technologische innovaties op het gebied van water, verzorgen wij zuiveringssystemen en waterketenoplossingen met een terugverdienmodel. Met het circulair maken van de waterstromen binnen glastuinbouwbedrijven koppelen we duurzaamheid aan een bedrijfseconomische oplossing.”

Bevordering bodemleven

De zuivering van afvalwater is niet de enige oplossing die AquaReScape aan telers aanbiedt. Speciaal voor de bevordering van het bodemleven in de substraatteelt ontwikkelde het jonge bedrijf de bioreactor Triton; een apparaat dat recirculatiewater zo zuivert dat bodemleven een kans krijgt zich goed te ontwikkelen. “Triton focust zich op het herstel van de microbiologie in het wortelmilieu”, legt Sterk uit. “Met het herstel van een gezond bodemleven neemt de natuurlijke weerbaarheid van de gewassen toe en zijn deze minder vatbaar voor pathogenen. Dit verbetert de groei en kwaliteit en daarmee de productie. Toepassing in bloemen- en groenteteelt hebben dit bewezen.”

Kennis uit andere werkvelden

Bioreactor Triton en de AquaReUse-clusterzuivering zijn goede voorbeelden van de werkwijze van AquaReScape. Sterk: “Wij nemen kennis uit andere, watergerelateerde bedrijfstakken en gebruiken deze bij de ontwikkeling van producten voor de tuinbouwsector. Zo is ook het waterzuiveringsconcept AquaReUse ontwikkeld.”

Belang waterkwaliteit

AquaReScape legt de nadruk op het belang van een goede waterkwaliteit binnen de glastuinbouw. “De waarde van een goede waterkwaliteit wordt veel onderschat in de agrosector”, meent Sterk. “Wij willen kwekers helpen om met behulp van een goede waterkwaliteit betere resultaten te boeken tegen de laagste kosten.”

Hortinext Startup Paviljoen

Met de boodschap dat de kwaliteit van het water van groot belang is binnen de teelt staat AquaReScape ook op het Hortinext Startup Paviljoen tijdens HortiContact. “Aan de ene kant hopen we op het Startup Paviljoen in contact te komen met telers die het bodemleven een goede plek in de teelt willen geven”, aldus Sterk. “Anderzijds gaan we ook graag in gesprek met alle partijen bij de ontwikkeling van waterzuiveringsoplossingen op clusterniveau. We willen graag aan een breder publiek tonen wat er mogelijk is met de verbetering van de waterkwaliteit.”

Tekst: Leo Hoekstra. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd