De laatste vruchten hangen en rijpen af; de groei van het gewas is stilgevallen. Wat is dan een goede bemestingsstrategie om de teelt te beëindigen? De juiste strategie moet ertoe leiden dat we zo min mogelijk drainwater overhouden en vanwege de zuiveringsplicht liefst zonder residu van gewasbeschermingsmiddelen. En daarbij ook nog zo min mogelijk N en P, omdat daarin eveneens een beperking ligt om het te lozen.

Allereerst betekent dat slim watergeven; alleen midden op de dag, waarbij het drainpercentage steeds minder belangrijk wordt. De laatste dagen of laatste week gewoon geen drain; laat de matten maar interen en de EC mag best wat oplopen. Tenminste zolang de vruchtuitgroei maar niet wordt belemmerd.

Voeding

Ook met de voeding kan worden ingespeeld op het einde. Na de laatste vruchtaanleg en uitgroei heeft de plant nutriënten nodig voor de laatste strekking en afrijping van de vruchten. Dan hebben we het vooral over kalium en stikstof. Ik durf de calcium en magnesium af te bouwen, zeker als de vruchten goed aan de tros zitten.
In de mat zit nog veel stikstof: al gauw zo’n 80-100 mmol per m2. Dat geeft de mogelijkheid om er rustig mee aan te doen en het te vervangen door chloride of sulfaat. De fosfaat kan zelfs worden gestopt. Zeker als het lukt om de pH langzaam te laten wegzakken. Met de pH-verlaging kan van de neergeslagen hoeveelheid voldoende in oplossing komen.

Smaak

Dat geldt ook voor de spoorelementen. De voorraad in de matten is groot genoeg om daarmee te halveren of zelfs te stoppen. Een beetje kalichloride blijft zo over voor de laatste dagen: goed voor de smaak van de vruchten!

Tekst: Geerten van der Lugt, adviseur gewas, water en plantvoeding. Foto: Fotostudio G.J. Vlekke.

Gerelateerd