Telers zijn vanaf 1 januari 2018 verplicht om al hun lozingswater dat mogelijk gewasbeschermingsmiddelen bevat te behandelen met een installatie die de middelen aantoonbaar met 95% verwijdert.

Iedere techniekleverancier moet zijn installatie laten testen volgens een vastgesteld meetprotocol met Standaard Water (zie voor het meetprotocol de website: helpdeskwater.nl). De techniekleverancier mag de ongewijzigde, geteste installatie nu bij meerdere telers toepassen, zonder opnieuw te hoeven testen. Bij wijzigingen aan de installatie moet hij opnieuw een beoordelingstoets laten uitvoeren.

Beoordelingscommissie

Andere techniekleveranciers met een soortgelijke techniek moeten hun installatie zelf laten testen. Inmiddels zijn de eerste zuiveringsinstallaties getest en liggen de resultaten ter beoordeling bij de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw. Na een positieve beoordeling komt de installatie op een positieve lijst te staan die ook te vinden is via de helpdeskwater en wordt een bericht geplaatst op glastuinbouwwaterproof.nl. Telers kunnen die lijst gebruiken voor het selecteren van een techniek voor hun bedrijf.