Een paar behandelingen met een meststof en een siliciumproduct volstaan om problemen met rand in sla significant te verminderen. Dat is de uitkomst van een praktijkproef bij het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver. Sterkere wortels en een verbeterde calciumopname maken sla sterker en minder vatbaar voor stress. Droogrand in sla is een typische stressreactie.

Het onderzoek is uitgevoerd in een grondteelt van kropsla onder glas, ras Motivo. Hierin zijn op verschillende momenten twee producten toegepast: een plantbehandeling met de meststof ArgicinPlus voor het planten en vier bespuitingen met SilicaPower tijdens de teelt in juli/augustus. Deze periode was met opzet gekozen, omdat rand in sla wordt veroorzaakt door calciumgebrek als gevolg van (te) hoge verdamping. In kasteelten (geen windinvloeden) is daarvan alleen sprake in perioden met hoge instraling.

Effect en verwachtingen

R&D specialist Jesse Jochems van PlantoSys: “De verwachting op voorhand was dat deze producten bijdragen aan de wortelontwikkeling van jonge planten en dat de siliciumcomponent zorgt voor een betere calciumopname en sterke kroppen, met een grotere weerbaarheid tegen droogrand. Per saldo zou dat moeten leiden tot minder opbrengstderving.”
ArgicinPlus bevat wilgenbastextract, ureum (stikstofcomponent voor vlotte weggroei) en silicium.
Het goed opneembare silicium in SilicaPower zorgt voor een sterke opperhuid en celwanden, waardoor planten beter bestand zijn tegen stresssituaties.

Nutriëntenbalans

“Die eigenschap van silicium is al heel lang bekend, ook bij telers”, vervolgt Jochems. “Minder bekend is de samenhang met de nutriëntenbalans in brede zin. Silicium bevordert namelijk ook de opname van calcium, die onder moeilijke omstandigheden soms tekortschiet. Ook magnesium en borium worden onder invloed van silicium beter door de plant opgenomen en verdeeld. Over de correlatie tussen calciumgebrek en rand in sla bestaat geen twijfel. Dat een verbeterde calciumopname tot minder rand zou kunnen leiden, is dus een vrij logische veronderstelling.”

Proefopzet

De hamvraag was natuurlijk of toepassing van de producten conform het gebruiksadvies daadwerkelijk tot voldoende calcium in de plantencellen zou leiden, met minder rand als gevolg. Om dat te toetsen voerden de onderzoekers vlak voor het planten eerst een plantbakbehandeling uit door deze aan te gieten met water plus ArgicinPlus.
Vier dagen na het planten vond de eerste bespuiting plaats met SilicaPower in een concentratie van 0,5 l/ha. Met intervallen van één week is deze behandeling vervolgens drie keer herhaald. Naast de behandelde objecten lag een referentieproef met onbehandelde planten.

Resultaten

Zeven dagen na de laatste behandeling werden de kroppen beoordeeld. Jochems: “De behandelde planten vertoonden significant minder droogrand dan de onbehandelde planten. Dit wijst er op dat de behandelde planten meer calcium hebben opgenomen of dat het in elk geval beter is verdeeld. Eerder onderzoek in andere gewassen, waaronder phalaenopsis, had al uitgewezen dat toepassing van silicium een sterke toename liet zien van het element in drogestofanalyses. Wij concluderen daaruit dat deze producten doen waarvoor ze ontwikkeld zijn en dat slateelten daarmee minder kwetsbaar worden voor droogrand en andere gevolgen van stress. Je kunt dus echt iets doen tegen droogrand in sla.”

Tekst: Jan van Staalduinen