Handelskwekerij Ammerlaan The Green Innovator in Pijnacker is in maart 2021 gestart met het monitoren van insectenpopulaties in twee kassen. Dat is zo goed bevallen, dat er in juni in de twee andere afdelingen ook systemen zijn geplaatst.

Bij het teeltbedrijf, gespecialiseerd in tropische groene planten, zijn in de teelt op 6,5 ha zowel nuttige als schadelijke insecten aanwezig. Eventuele schade is vaak lastig te zien, omdat deze zich in iedere plantensoort in een andere hoedanigheid voor kan doen. Het kan dus even duren voordat een ongewenst insect opgemerkt wordt. Insecten dienen goed gemonitord te worden voor een goed functionerend IPM-programma. Het insecten scouten gebeurde eerder alleen met tientallen vangplaten en vanglampen, die iedere week worden gecontroleerd en geteld. Teeltmanager Jan van der Arend vergelijkt deze tellingen tegenwoordig met de data van PATS-C.

Nu al voorbereiden op toekomst

“Stagiaire Bas Krens, die de opleiding HBO Tuinbouw Management volgde, kwam tijdens een stage-opdracht met het voorstel om met het systeem de insectenpopulaties te monitoren”, zegt de teeltmanager. “We vonden dat een interessant idee om te kijken of het werkt. Vooral omdat er in de tuinbouw steeds minder gewasbeschermingsmiddelen mogen worden toegepast en we als sector in 2030 het gebruik van pesticiden moeten halveren. We moeten dan ook niet wachten, maar ons voorbereiden op de toekomst.”

Reduceren gewasbeschermingsmiddelen

Het systeem is een dataverzameltechniek met slimme camera’s en geeft inzicht in vliegbewegingen van verscheidene insecten en ook wanneer ze gaan vliegen. Bepaalde insectensoorten vliegen niet voor zonsondergang, maar pas na zonsondergang of na middernacht als het donker is. Van der Arend: “Onze insteek is om de beheersing van plagen vooral met strikte hygiënemaatregelen uit te voeren, met name door het scouten en afvoeren van zwakkere planten. En hoewel we dit jaar meer inzetten op biologisch, zal het nog een flink karwei worden om af en toe chemisch te corrigeren. Dat zal met vallen en opstaan gepaard gaan.”

Datagebruik voor bestrijdingsplan

De verzamelde data worden door meerdere mensen in het bedrijf en de gewasbeschermingsadviseur bekeken. “Binnen het bedrijf gebruiken we in het overleg met de teeltmensen de data voor een goede timing en juiste plan van aanpak voor de plaagbestrijding en de adviezen die we daarover krijgen. Wij hebben besloten om het systeem in al onze afdelingen toe te passen om de gehele kwekerij in beeld te hebben. Omdat wij zien dat het werkt, was dat voor ons de reden om in juni te gaan uitbreiden”, aldus de teeltmanager.
De verdere doorontwikkeling die de leverancier met de systemen, zowel hardware- als softwarematig, doet aan de hand van wat ze in de praktijk waarnemen, vindt de teeltmanager buitengewoon positief.