De bramengalmijt Acalitus essigi is een zeer kleine galmijt (<0,2 mm) en is de veroorzaker van de rode vruchtziekte bij bramen.

De vrouwtjes overwinteren verscholen achter knopschubben of in de bladoksels. In het voorjaar verspreiden de mijten zich in het gewas. Wij onderzoeken of roofmijten kunnen helpen bij de bestrijding van deze galmijten. Commercieel beschikbare roofmijten werden in het lab getest op overleving en reproductie op een dieet van bramengalmijt. Voor alle geteste roofmijten konden we predatie en reproductie op A. essigi bevestigen.

Langdurig laag houden van de galmijtenpopulatie

In mei 2017 hebben we op twee momenten roofmijten in het bramengewas geïntroduceerd, deels met pollen als aanvullend voedsel. Gedurende de teelt vonden we alle geïntroduceerde soorten roofmijten in het gewas terug. Handhaving van deze roofmijten in de buitenteelt is dus mogelijk. Tijdens de oogst werd echter duidelijk dat schade door de bramengalmijt door de aanwezigheid van roofmijten niet voldoende werd gereduceerd. Wij richten ons nu op het langdurig laag houden van de galmijtenpopulatie.
Dit onderzoek is uitgevoerd met financiering van C-IPM en wordt binnen het project PPS mijten voortgezet. Daarbinnen worden ook nieuwe roofmijtensoorten getest die bijzonder klein zijn en zo mogelijk ook de bramengalmijten achter de knopschubben kunnen bereiken.

Tekst: Renate van Holstein