De financiering is nog niet rond, maar het product – glas voor op kassen dat stroom opwekt – is al wel productierijp. Het innovatieve bedrijf Brite Solar heeft naar eigen zeggen de eerste contracten op zak, maar mist nog anderhalf miljoen euro. Het product bestaat uit glas met een speciale coating, die minimaal 70% zichtbaar licht doorlaat.

Ondernemer Nick Kanopoulos van Brite Solar is van oorsprong een Griek, maar is met zijn bedrijf naar Eindhoven verhuist omdat Nederland een topspeler is op het gebied van innovatieve kassenbouw en glastuinbouw. Vorige week presenteerde Kanopoulos zijn bedrijf aan investeerders tijdens de demo-dag van Startupbootcamp High Tech XL in Eindhoven. De ruiten van Brite Solar lijken op de achterruiten van auto’s, alleen zijn de dunne zilveren strepen niet bedoeld om de ruit te ontdooien, maar om stroom op te wekken.

Licht voor fotosynthese

In het Financieele Dagblad vertelt Kanopoulos dat het glas een transparantie van minimaal 70% heeft voor zichtbaar licht, en zeker voor golflengtes die van belang zijn voor fotosynthese. In een pilot-opstelling bij het agrarisch onderzoeksinstituut in Griekenland leverden kassen met 100 m² Brite Solar-glas net zoveel groenten op als gewone kassen, plus nog eens 5400 kWh per jaar aan energie. Bij de Griekse elektriciteitsprijzen betekent dat € 486,- aan extra inkomsten.

Energiebesparend

Volgens de ondernemer is de opbrengst natuurlijk afhankelijk van de plaats waar de kassen staan, het totale glasoppervlak en de plaatselijke elektriciteitsprijzen. Het bedrijf heeft een webtool ontwikkeld waarmee iedereen de opbrengst voor zijn kassen kan uitrekenen. Brite Solar hoopt volgend jaar met de industriële productie te kunnen beginnen. Het glas zal dan minder dan € 50,- per m² gaan kosten. Volgens Kanopoulus is dat een prijs die nu ook voor energiebesparend glas in de hightech tuinbouw wordt betaald. Volgens hem ligt de terugverdientijd van Brite Solar-glas, dat ook energiebesparend is, tussen de drie en zes jaar.

Pilot met Maurice Kassenbouw

Een maand geleden sloot Kanopoulos een contract voor levering van 100.000 m² glas aan het Griekse glastuinbouwbedrijf Green Alliance. Met het Nederlandse Maurice Kassenbouw is een intentieverklaring overeengekomen voor een pilot project. Binnenkort hoopt hij een licentie-overeenkomst te sluiten met een wereldwijde glasproducent, waarvan hij de naam nog niet wil prijsgeven.

Bron: Financieele Dagblad, beeld: Brite Solar