Het gebruik van chloordioxide om irrigatiewater en irrigatiesystemen in de glastuinbouw te reinigen is recent toegelaten door het Ctgb. De toelatingsinstantie was door leverancier CH2O gevraagd om het product te certificeren. Dit bedrijf uit Wateringen is de Nederlandse dochter van het Amerikaanse bedrijf dat chloordioxide produceert onder de merknaam Sure Flow. Deze chloordioxide werkt bijzonder goed tegen verstoppingen, vervuiling en uitvalproblemen in het irrigatiesysteem.

Het gebruik van chloordioxide voor waterbehandeling is niet nieuw. In de drinkwaterindustrie is het product al decennialang toegelaten. Het is niet alleen 100% betrouwbaar maar ook veilig. Telers kennen het echter nog onvoldoende en verwarren het nogal eens met chloor of natriumhypochloriet.

De methode heeft volgens de leverancier bewezen watersystemen grondig te kunnen reinigen, ook bij extreme vervuiling en verregaande verstoppingen. Dat terwijl er lage concentraties worden gedoseerd. Bovendien blijft het systeem na gebruik ook continu schoon. Telers die niet tevreden zijn over de werking kunnen zonder voorwaarden hun geld terugkrijgen.

Meer info: CH2O, stand E135