Hoogheemraadschap Delfland brengt de waterkwaliteit van de polders in Delfland in kaart met een op afstand bestuurbaar bootje. Het bootje van het Amerikaanse bedrijf Platypus uit Pittsburgh meet de kwaliteit van het water met verschillende sensors beter dan mogelijk is met handmatige metingen. Het hoogheemraadschap hoopt met het minibootje zicht te krijgen op lozingen en lekstromen vanuit het glastuinbouwgebied.

Miriam Klazenga, woordvoerster van Hoogheemraadschap Delfland, geeft aan dat het op afstand bestuurbare bootje is uitgerust met sensoren en meetapparatuur. “Het bootje wordt gestuurd door de watergangen en meet dan constant de verschillen in waterkwaliteit”, legt Klazenga uit.

Proef

Het project is nog in de proeffase, maar gaat volgens Klazenga veel werk schelen. “Nu wordt de polder nog in kaart gebracht met behulp van handmatige metingen. Dat is erg arbeidsintensief en bovendien minder nauwkeurig, omdat we zo maar een aantal metingen per sloot kunnen doen. De Platypus boot kan de hele sloot controleren.”

Controle

Als de proefresultaten positief zijn, wil Hoogheemraadschap Delfland het op afstand bestuurbare bootje gebruiken voor controles op de naleving van de zuiveringsplicht die op 1 januari 2018 ingaat. Met de sensoren en meetapparatuur kan het bootje onder andere het zuurstofgehalte, de zuurgraad (pH), het zoutgehalte en de temperatuur van het water bepalen. Op deze manier hoopt het hoogheemraadschap een beeld te krijgen van de lozingen lekstromen van telers in het gebied.

Foto: Hoogheemraadschap Delfland.






Gerelateerd