Het in het ontwerpen, engineeren, installeren en onderhouden van verwarmingssystemen in kassen gespecialiseerde bedrijf Calor Holland presenteert op de beurs een gasvrije verwarmingsinstallatie. Het bedrijf heeft de opdracht verworven voor de levering en montage van de kasverwarmingsinstallatie van de nieuwbouw bij Van Vugt Kruiden te Ridderkerk. De installatie verwarmt buiten de kweekkas tevens een demokas en de kantoorruimten.

“Bij het aangaan van de engineeringsopdracht stond duurzaamheid met hoofdletters bovenaan. De wens vanuit de opdrachtgever bestond uit het realiseren van een installatie zonder de inzet van fossiele brandstoffen, zodat op deze wijze direct wordt ingespeeld op de Energietransitie richting 2050”, zegt Jean-Pierre Schenkeveld. Het bedrijf heeft een installatie ontworpen waarbij de zonnepanelen en de restwarmte van de koelcellen, in combinatie met een uitgekiend ontwerp van lage temperatuurnetten, zijn geïntegreerd in een gecombineerd LT- en HT-verwarmingssysteem.

Meer info: CALOR HOLLAND, stand K136