Ondanks corona loopt het praktijkonderzoek door. Ook in het Certis Innovation Center, gevestigd in het WHC in Naaldwijk. “We testen biologische middelen voor bestrijding van meeldauw in tomaat, maar er gebeurt meer”, zegt technisch specialist Joop de Hoog. “We zien mooie resultaten en dragen nieuwe kennis en inzichten over aan onze distributeurs. Veel biorationals werken uitstekend, maar anders dan chemische middelen. Ze vragen soms een andere denk- en werkwijze van de adviseur en de teler.”

De agenda’s van Joop de Hoog en zijn collega Irma Lukassen waren de afgelopen week goed gevuld. Bij toerbeurt leidden zij vertegenwoordigers van distributeurs langs de proeven om deze toe te lichten. Normaliter gebeurt dat groepsgewijs, maar vanwege corona moet het nu één op één. Veel aandacht gaat uit naar de bestrijding van meeldauw (Oïdium lycopersicum) in tomaat, waarop zowel toegelaten als nieuwe, nog niet toegelaten middelen zijn losgelaten. In een naastgelegen compartiment staan hortensia’s, paprika- en tomatenplanten voor vergelijkbaar onderzoek met verschillende meeldauwsoorten.

Minder chemische middelen, meer biorationals

“De toegepaste middelen zijn allemaal biorationals en dat is bijzonder”, zegt De Hoog tussen de bedrijven door. “Afgelopen najaar hebben we in een kas in Gendt bij Nijmegen zowel biorationals als chemische middelen getoetst. Ook daar stond meeldauw centraal.”
Het groene pakket groeit gestaag. Af en toe komt er een nieuw chemisch middel bij, maar per saldo vallen daar in de toekomst meer producten van weg, waaronder zeer gewaardeerde. Dan moet je de strategie opnieuw tegen het licht houden. Gaandeweg zullen de groene middelen toch de overhand krijgen. Sommige daarvan doen hun werk beter als er een uitvloeier of hechtmiddel aan is toegevoegd.

Toepassingstechniek

Veel nieuwe middelen – ook chemische – hebben met elkaar gemeen dat ze de ziekte of plaag moeten raken, of tijd nodig hebben om zich te vestigen op of in de plant. De juiste toepassingstechniek en zorgvuldig onderhoud van apparatuur luisteren extra nauw. Effectieve gewasbescherming op bedrijven is echt specialistenwerk. Bovendien werken veel nieuwe middelen anders dan hun chemische voorgangers.
De Hoog: “Soms duurt het even voordat het resultaat van een behandeling zichtbaar wordt. Of moet men er bij een preventief biologisch middel op vertrouwen dat het de infectie echt buiten de deur houdt. Telers die dat nog niet gewend zijn, krijgen er vaak een ongemakkelijk gevoel bij. Dit geldt ook voor herhalingsbespuitingen, die soms nodig zijn om voldoende effect te bereiken of de levenscyclus van een ziekte of plaag te doorbreken. Enkele biologische, curatieve contactmiddelen die we hier testen hebben die eigenschap. Leer daar vooral mee omgaan zolang je in vrijheid kunt switchen. Als je eenmaal aangewezen bent op een nieuw middel is het fijn als je weet wat je kunt verwachten.”

Combineren

De vergroeningsgolf in het fungicidenpakket van Certis betekent niet dat telers het zonder chemische middelen moeten of hoeven te stellen. “Je kunt een biorational zoals Karma prima combineren met een chemisch middel zoals Takumi. De snelle contactwerking van Karma is al kort na toepassing zichtbaar. Takumi gaat aan de slag in het blad en heeft een lange duurwerking. Hoe beter en verantwoorder we de producten die er nog zijn blijven gebruiken, des te langer ze voor de praktijk waardevol en beschikbaar kunnen blijven.”

Resistentiemanagement

Deze boodschap is niet los te zien van goed resistentiemanagement “Ga er eens goed voor zitten met je adviseur of leverancier en stel een plan de campagne op”, raadt de technisch specialist aan. “Bespreek welke middelen zijn toegelaten, of ze goed te integreren zijn met biologie, om welke actieve stoffen en werkingsmechanismen het gaat en tot welke chemische groepen deze behoren.”
Vooral dat laatste punt is belangrijk, want resistentie-opbouw bij ziekten en plagen voorkom je vooral door middelen uit verschillende chemische groepen regelmatig af te wisselen. Houd dat ook in het achterhoofd bij het samenstellen van tankmixen.

Tekst: Jan van Staalduinen