De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met de motie om de ODE-heffing op elektriciteit te verlagen. “Natuurlijk, het is een gebaar. Maar ik ben niet blij. Als de verlaging generiek wordt verdeeld dan gaat hoogstens tien procent van de lastenverzwaring af”, reageert rozenteler Marc Koene. Met een bedrag van 125 miljoen euro wil het kabinet de lastendruk in de tweede en derde schijf verlichten.

Na bijna twee jaar vechten als leeuwen is er eindelijk wat bereikt, stelt Marc Koene van SK Roses. Hij is lid van de ondernemersgroep die zich namens de sector inspande om de enorme ODE-verhoging van tafel te krijgen. Hij reageert op eigen titel op dit nieuws, maar is nog niet direct blij. “Het is een gebaar, maar als dit bedrag generiek verdeeld wordt is het een doekje voor het bloeden. Als je goed rekent komt het dan neer op ongeveer tien procent compensatie.”
Hij rekent het voor zijn bedrijf voor. “De heffing ging per locatie van 75.000 euro in 2019 naar ongeveer 205.000 en 225.000 euro in respectievelijk 2020 en 2021. Dat betekent dat we over dit jaar dan ongeveer 22.500 euro zouden terugkrijgen. Nog steeds zitten we dan ver boven het tarief van 2019.” De tariefsverhoging van de ODE op elektriciteit kwam in 2020 uit op maar liefst 177 procent.

De staat vangt één miljard euro ODE

Een tegemoetkoming van 125 miljoen euro voor alle bedrijven die in de tweede en derde schijf zitten, dat is gewoon weinig, stelt Koene kritisch. “In die schijven verdient de staat ruim één miljard euro aan ODE. Dan stelt de verlaging weinig voor.” Hij geeft aan dat de telersgroep alles heeft geprobeerd, zoals het binnenhalen van de door toenmalige minister Wiebes toegezegde compensatie van twee keer 25 miljoen euro. “Dat mislukte, want steeds viel het woord staatssteun.”

Uitwerking telt

Alexander Formsma, beleidsspecialist Energie en Klimaat van Glastuinbouw Nederland, stelt dat de tariefsverlaging ook gunstiger kan uitpakken voor de glastuinbouw. “Alles hangt af van de uitwerking. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet dat nog doen, de motie is nog vers. In elk geval is dit een eerste stap in de goede richting die de overheid maakt in het ODE-dossier. Dat verdient ook lof.”
Inmiddels heeft zijn organisatie vragen gesteld aan het ministerie over de uitvoering van de motie. “Ondanks deze positieve boodschap is nog veel onduidelijk. Wij hebben aangeboden mee te helpen met de uitwerking.” Het doel van de aangenomen motie is om de elektrificatie van specifiek het MKB, waaronder de tuinbouw, te bevorderen. Als de verlaging generiek wordt doorgevoerd, zou ook een deel bij de grote industrie terecht komen, want die doorlopen ook de tweede en derde ODE-schijf, legt hij uit.

Tekst: Koen van Wijk, beeld: Fotostudio G.J. Vlekke