Ondanks de huidige, iets lagere energieprijzen zijn veel gewassen later geplant. De aubergines zijn begin januari geplant, twee weken later dan normaal. Dat scheelt flink in de stookkosten. De meeste planten zijn getopt, waardoor de eerste bloem sneller tot ontwikkeling komt. Die strategie is breed toegepast, evenals zwaarder schermen. Het verwachte productieverlies is gering en staat in geen verhouding tot de gerealiseerde besparingen.

Terugkijkend op de start van het aubergineseizoen overheerst tevredenheid. De planttijd is over vrijwel de hele linie doorgeschoven naar begin januari. Later mag het ook niet worden, want de LAI bouwt zich trager op dan in tomaat; een klein gewas dat in februari/maart een deel van het licht niet kan benutten, levert in het voorjaar onvoldoende productie op. Nu zien we echter dat de meeste afdelingen hooguit een week achterlopen ten opzichte van een normale decemberplanting.
Er is dus een week teruggepakt in de teelt. Dat ligt aan twee factoren. De eerste is dat de scheuten en bladeren bij dat beetje extra licht in januari ten opzichte van december net wat meer energie krijgen en vlotter uitgroeien.

Getopte planten

De tweede factor is dat er op grote schaal getopte planten zijn besteld. Toppen op het tweede blad (bij de plantenkweker) stimuleert de uitgroei van de twee eerste scheuten, die enkele weken later spontaan opnieuw splitsen tot de gewenste vier stengels. Ook daarmee loop je iets van de achterstand in. Bovendien komen de eerste bloemen op getopte planten eerder tot ontwikkeling. Door de eerste vruchten jong te oogsten (circa 250 gram), is de plantbelasting binnen de perken gehouden.

Extra scherm

In de teelt is vooral energie bespaard door zwaarder te schermen met een extra foliescherm of energiedoek. In de eerste drie maanden bespaart dat al gauw 2 tot 4 m³ gas per m². Zo’n tweede scherm hangt nog niet overal, maar mag je wel als de nieuwe norm beschouwen. Het levert in elk geval minder beperkingen op dan in de tomaten, die veel meer verdampen dan aubergine. Ik zie zelfs nog een klein extra voordeel: onder twee schermen zal het gemiddeld inderdaad wat vochtiger zijn, waardoor het blad gemakkelijker strekt en het minder tijd kost om voldoende bladmassa te creëren.

 

Tevreden

Zoals het er momenteel voor staat, mogen de auberginetelers met recht tevreden zijn over de start van het seizoen. Teelttechnisch zijn er weinig concessies gedaan, de energie-input is verlaagd en de prijzen zijn – mede dankzij tegenvallende oogsten in Spanje – prima. Dat geeft toch een ander, veel positiever gevoel dan een jaar geleden.

Tekst: Willem Valstar, StarGrow Consultancy