Met ingang van 1 januari 2018 fuseren plantenkwekerij Leo Ammerlaan, plantenkwekerij Van der Lugt en de Grow Group tot het nieuwe bedrijf Plantise. De bedrijven hebben vestigingen in Bleiswijk, Berkel & Rodenrijs, Naaldwijk, Baarlo en Kessel. Na de fusie zijn zij één van de grootste marktpartijen in Nederland met een gezamenlijk kasoppervlak van circa 55 hectare.

De drie bedrijven hebben samen veel expertise in de opkweek van groenten- en sierteeltplanten, in binnen- én buitenland. In de afgelopen maanden deden de bedrijven samen onderzoek naar de mogelijkheden en groeide bij de drie directies vertrouwen en enthousiasme over de kansen bij een vergaand samenwerkingsverband met voor ieder gelijkwaardig zeggenschap.

Kansrijke samenwerking

De drie partijen werken de komende maanden aan een volledige fusie op basis van gelijkwaardigheid. Alleen vanuit volledig commitment naar elkaar willen zij uitgroeien tot een krachtige partij in de branche. De fusieonderneming zal beter kunnen inspelen, zo denken de partijen, op marktontwikkelingen, benodigde expertise, kennisdeling en hogere kwaliteitsnormen. Dat doen zij dan vanuit een efficiënte schaalgrootte, scherpere inkoop en met ambities voor verdergaande internationalisering en ontplooiingskansen voor medewerkers, zo luidt de officiële verklaring.

Details verder uitwerken

In de komende maanden geven de bedrijven verdere invulling aan de voorgenomen fusie en werken zij deze in detail uit met stafmedewerkers, MR/OR, banken en fiscus. Slagvaardigheid, geleidelijkheid én zorgvuldigheid zijn daarbij belangrijke vertrekpunten. Jos Stoit is voor dit traject vrijgemaakt als fusiedirecteur. Hij blijft daarnaast voor een beperkt aantal uren ook algemeen directeur bij Van der Lugt. De bedrijven realiseren zich dat met de fusie de vertrouwde omgeving, na soms meer dan 100 jaar familiebedrijvigheid, straks gaat veranderen. Maar de stap heeft de volledige instemming van de directies, aandeelhouders en zal aan hen én aan de medewerkers nieuwe kansen bieden.

Op de foto: De directieleden van de Plantise partners. Van links naar rechts zijn dat: Fred van Hezel, Ilone Ammerlaan, Bert van der Lugt, Hans Grootscholten, Jos Stoit, John Ammerlaan

Bron en foto: GrowGroup.com

Gerelateerd