SMK heeft besloten om Milieukeur voor plantaardige producten per 1 januari 2019 definitief te vervangen door de nieuwe naam ‘On the way to PlanetProof’. Ook vindt er dit jaar een uitgebreide herziening plaats van de Milieukeurcriteria vanwege de sterk toegenomen vraag van retailers. Daarbij komt de focus nog meer te liggen op milieu-impact.

De naam Milieukeur kan nog tot en met 31 december 2018 worden gebruikt, maar nieuwe keurmerkhouders kunnen direct opgaan voor certificering voor PlanetProof. Vanaf 1 januari 2019 is het voor plantaardige producten alleen nog maar mogelijk om ‘On the way to PlanetProof’ toe te passen. Om de overgang te vergemakkelijken zijn de tarieven voor PlanetProof en Milieukeur aan elkaar gelijk gesteld. Bestaande keurmerkhouders met Milieukeur die dit jaar alsnog PlanetProof willen toepassen dienen een eenvoudige administratieve controle te laten uitvoeren.

Wijzigingen certificatieschema

Vanuit de belangenorganisatie voor handelsbedrijven en telersverenigingen, het GroentenFruit Huis, is een voorstel neergelegd om de Milieukeurcriteria voor AGF te vernieuwen en daarmee certificering voor teelten werkbaarder te maken. Daarnaast zijn ook door telers, telerorganisaties en andere stakeholders input en wijzigingsverzoeken ingediend. SMK heeft deze voorstellen en verzoeken verwerkt tot een vernieuwd concept certificatieschema voor alle plantaardige producten. Uitgangspunt van SMK is dat het huidige ambitieniveau van Milieukeur minimaal gehandhaafd blijft.

Focus op milieu-impact

De wijzigingen die per 1 januari 2018 worden voorgesteld betreffen onder meer:
– de ontwikkeling van één Milieukeur certificatieschema voor de diverse plantaardige producten, met een beperkt aantal specifieke eisen (bijv. voor open/bedekte teelt, substraatteelt/grondgebonden teelt);
– harmonisatie met andere certificaten zoals GlobalG.A.P. ten behoeve van efficiëntie tijdens de audits;
– focus op milieu-impact; daarmee vervallen de eisen ‘Werkomstandigheden’ en ‘Voedselveiligheid’;
– nieuwe methodiek voor gewasbescherming die geldt voor open en bedekte teelt. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestuurd op geïntegreerde gewasbescherming, emissiebeperking en het gebruik van de minst risicovolle middelen;
– energie aanpak bedekte teelt: sturen op reductie broeikasgasemissie in plaats van energie-efficiëntie.

Meer informatie is te vinden op de website van SMK.

Gerelateerd