De eerste commerciële afvanginstallatie voor CO2 voor gebruik in de glastuinbouw is een feit. De Frames Group uit Alphen aan de Rijn ontwikkelde een CO2-neutraal systeem dat kassen verwarmt en CO2 levert aan grootschalige glastuinbouwbedrijven. Het systeem is momenteel al in gebruik bij telerscoöperatie DES, waar onder andere VOF Prominent Grevelingen, DT van Noord tomaten en Van Duijn aubergines deel van uitmaken. Hier zorgt het biomassasysteem voor een jaarlijkse besparing van ruim 6,5 miljoen m3 aardgas en 12 miljoen kilo fossiele CO2-uitstoot.

Het biomassasysteem maakt gebruik van een geavanceerde afvang- en reinigingstechnologie om kooldioxide te verzamelen en om te zetten in hoogwaardige CO2 die de plantengroei bevordert. Tijdens dit proces komt ook warmte vrij, die weer kan worden gebruikt voor de verwarming van de kas. De kweekbedrijven van teeltcoöperatie DES gebruiken zowel de opgewekte CO2 als de warmte in het productieproces.

CO2-filtering

Het CO2-systeem van Frames bestaat uit een installatie die CO2 opvangt uit rookgassen die afkomstig zijn het verbrandingsproces van verspaand natuurlijk hout in een biomassaketel. Bij de verbranding van het hout gaan de CO2-rijke rookgassen door een absorptietoren waar ze worden opgelost in Galloxol®; een milieuvriendelijk oplosmiddel dat speciaal is ontworpen om selectief CO2 uit rookgassen te halen. De gepolijste CO2 wordt opgeslagen in gastanks voor later gebruik en de andere rookgassen verlaten het systeem naar de atmosfeer.

Verbetering

De CO2-rijke Galloxol gaat door een condensor, waar het de zuivere CO2 afgeeft. De Galloxol zelf wordt daarna gerecycled naar de absorptietoren. Het systeem geeft alleen de gezuiverde CO2 af voor het groeiproces van de gewassen, waardoor het aanzienlijk beter is voor de planten ten opzichte van de typische gasgestookte ketel of warmtekrachtkoppeling (WKK) bemestingssystemen. Bij het gebruik van de gasgestookte ketel of WKK komen namelijk ook de rookgassen in de kas, die bij het nieuwe systeem worden weggezuiverd.

Veiligheidsmechanisme

De CO2-installatie genereert 2,2 ton CO2 per uur en bevat een gasanalysator om de kwaliteit van de CO2 te controleren op NOx en ethyleengehaltes. Deze stoffen zijn bijproducten van het verbrandingsproces waarbij de CO2 vrijkomt en zijn een bekende zorg voor kwekers. De analyse is ingebouwd als laatste kwaliteitscontrole om de telers extra zekerheid te bieden. Als de CO2-kwaliteit buiten de gebruikelijke specificaties valt, wordt deze niet in de kas afgegeven.

Galloxol-technologie

Frames – het bedrijf achter het nieuwe biomassasysteem – heeft al een aantal jaren ervaring met CO2. Het bedrijf ligt op de campus van de Universiteit Twente en ontwierp eerder CO2-afvanginstallaties voor de olie- en gasindustrie door de oorspronkelijk in Nederland ontwikkelde Galloxol-technologie toe te passen op de behoeften van een proces op industriële schaal. Vijf jaar geleden begon het bedrijf met het aanpassen van de Galloxol-technologie voor CO2-verwijdering in de biogasmarkt. Later startte het bedrijf ook CO2-terugwinning voor de glastuinbouw.

Bron en foto: Frames Group.

Gerelateerd