Nederlandse glastuinders gebruiken veel energiebesparende schermen. In de praktijk kan de energie die door deze schermen wordt bespaard enigszins verschillen van waarden die door modellen zijn ingeschat. Dit komt onder meer doordat in de kas schermen nat zijn door condensatie.

In natte zeefprojecten evalueren we bij Wageningen University & Research hoe de aanwezigheid van condensatie deze eigenschappen beïnvloedt, zoals vochttransport, luchtweerstand en thermische eigenschappen.

Effect op luchtdoorlatendheid

Tot nu toe zien we interessante effecten. Ten eerste stuurt de absolute vochtigheidsgradiënt grotendeels het vochttransport. Je kunt dus meer vochttransport bereiken door bijvoorbeeld koudere/drogere omstandigheden boven het scherm. Ten tweede stijgt het emissievermogen veel meer als het scherm nat wordt. Daardoor verhoogt de absorptie van thermische straling en de temperatuur van het scherm. Het energieverlies neemt toe in vergelijking tot een droog scherm. De komende weken onderzoeken we het effect op de luchtdoorlatendheid.

Energieverliezen

Ten slotte passen we simulatiemodellen aan om de energieverliezen via schermen nauwkeuriger te berekenen. Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron en schermproducenten Ludvig Svensson, Ridder Climate Screens en Novavert.

Tekst: Esteban Baeza Romero