Primeur op de HortiContact: noodstroom van Enova. Een nieuwe dienst van Enova, die collectieve noodstroomcapaciteit van telers aan Tennet aanbiedt. Tuinders die zich hiervoor opgeven ontvangen cash, zonder dat zij hiervoor iets terug hoeven te doen. Behalve bij een noodsituatie: dan is hun stroomvermogen (bij een tekort) of opnamecapaciteit (bij een overschot) juist keihard nodig.

Noodstroom – de naam zegt het al – is alleen nodig in een noodsituatie, bijvoorbeeld als het net te weinig stroom kan leveren bij plotselinge vraagpieken. Een situatie die weleens steeds vaker zou kunnen optreden nu steeds meer energiecentrales worden gesloten en het aandeel van windmolens en zonnepanelen in de stroomproductie stijgt. Maar ook bij incidenten is noodstroom noodzakelijk, bijvoorbeeld als er een stroomkabel van Nederland naar Engeland ineens uit klapt, verklaart Hans Sonneveld, mede-eigenaar van Enova. “Dan heb je ineens een overschot aan stroom. Daarom kwam Tennet naar ons met de vraag of wij partijen bij elkaar kunnen brengen die een tekort of teveel aan stroom kunnen opvangen. Via ons stuurboxsysteem hebben wij inzicht in alle in- en uitgaande stroom van onze aangesloten bedrijven. Daarmee kunnen wij heel nauwkeurig naar Tennet aangeven hoeveel vermogen aan stroom wij beschikbaar hebben.”

Twee soorten noodstroom

Voor de tuinbouw zijn twee soorten noodstroom interessant, vervolgt Hans: “Enerzijds opregelvermogen, wat betekent dat er stroom op het net moet worden gezet. En anderszijds afregelvermogen, wat betekent dat er een overschot aan stroom is. Tennet schrijft tenders uit, waar je als bedrijf op kunt inschrijven. Daar zitten heel veel voorwaarden aan vast, waar een tuinder alleen moeilijk aan kan voldoen. Zo moet een bedrijf minimaal 20MWatt hebben staan en die 24 uur per dag beschikbaar hebben. Nu is er bijna geen tuinbouwbedrijf dat daaraan kan voldoen.”

Serieuze bedragen

En nu komt de oplossing: “Wij hebben een mix van bedrijven in onze portefeuille, ook buiten de tuinbouw, waarmee dat wel kan. Tennet heeft nu een tender uitgeschreven voor afregelen, bijvoorbeeld als er zo’n dikke stroomkabel breekt. Maar dat komt bijna nooit voor: in de afgelopen drie jaar is dat nog maar twee keer voor gekomen. Met onze sturingssystemen en de bedrijven die bij ons zijn aangesloten – dat zijn er nu zo’n 250 – kunnen wij aan de garanties van Tennet voldoen. Dat is dus een kans voor de tuinbouw met zijn WKK’s. We draaien er nu een anderhalve maand mee. Tennet heeft nog geen afroep gedaan, maar er wordt wel uitbetaald. Als we een afroep hebben, dan betalen we 200 euro plus een compensatie op de APX. Het hangt er maar net van af hoeveel vermogen er op dat moment beschikbaar is. Het is dus moeilijk aan te geven wat je precies over houdt. Maar als een tuinder 1 MWatt beschikbaar stelt levert dat normaal gesproken 1.000 euro per maand op. Het gaat dus om serieuze bedragen.”

Tekst/foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd