Op dinsdag 15 mei wordt het nieuwe Houtig Kleinfruit Centrum (HKC) officieel geopend. Daarmee is de kleinfruitsector verzekerd van een plek voor onafhankelijk onderzoek en het demonstreren van nieuwe inzichten en technieken. Het HKC ligt op het terrein van Proeftuin Randwijk, een samenwerkingsverband van Wageningen University & Research (WUR), Fruitconsult, Centrale Adviesdienst voor de Fruitteelt (CAF) en de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO.

Er is ruimte voor een hectare proef- en demonstratieveld; aanvankelijk wordt een halve ha ingevuld. Tot januari was hier het Kennis- en Informatiecentrum Kleinfruit van Delphy, maar WUR heeft in januari de huur opgezegd omdat ze op deze locatie het onderzoek over een andere boeg wilde gooien.

Eigen onderzoekslocatie

Frederik Bunt, voorzitter houtig kleinfruit en steenfruit van NFO, is blij met het centrum. “We krijgen nu weer een plek waar we kunnen laten zien wat er mogelijk is en waar onderzoekers en praktijk samenwerken aan onafhankelijk onderzoek. Na het einde van het Productschap Tuinbouw was er geen collectief onderzoek meer en dat komt nu weer van de grond.”
De financiering vindt plaats door de partners, supporters en sponsoren. In eerste instantie is een laagdrempelige aanpak gekozen: supporters zijn telers die ieder € 250 betalen en in ruil daarvoor op de hoogte worden gehouden van de onderzoeksresultaten. De sponsoren betalen een tienvoud. Momenteel zijn Vlamings, HortiNova en Jan Bok Montage betrokken.
Bunt, zelf kruisbessenteler, vindt dat er ook voordelen zitten aan de huidige manier van financiering: “De betrokkenheid is groter. Voorheen waren de projecten onder de vlag van het PT wat anoniem. Het moet natuurlijk nog groeien. We kunnen veel meer verzinnen aan onderzoek en demonstraties dan je kunt doen.”

Betaald onderzoek

Accenten liggen op teeltsystemen (er worden nieuwe kappen gebouwd), bemesting en gewasbescherming. Voor een deel stroomt bestaand onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van mijten en suzuki-fruitvlieg, door in het nieuwe centrum. “Het voordeel is dat er nu weer een eigen locatie is, zodat de onderzoekers van WUR vlak bij hun eigen lab proeven kunnen opzetten”, zegt de NFO-kleinfruitvoorzitter. Ook is er plek voor betaald onderzoek voor toeleveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van middelen en substraten.

Kleinfruit onder glas

De kleinfruitteelt onder glas neemt de laatste jaren flink toe. In Randwijk wordt vooralsnog echter geen glazen kas gebouwd. Bunt benadrukt echter dat veel van het onderzoek ook voor glastelers relevant is. “Denk bijvoorbeeld aan stimuleren van uitloop van knoppen bij framboos of braam. Dat is voor elke teler belangrijk, of hij nu buiten of binnen teelt.”
Overigens vindt in de WUR-kassen in Wageningen en Bleiswijk incidenteel ook kleinfruitonderzoek plaats.

Tekst: Tijs Kierkels