Het doel van de proef van Wageningen University & Research was om een goede zomerteelt van komkommers op te zetten met een maximale CO2-dosering van 60 kg per ha per uur, maximaal 10 kg CO2 per m². Afhankelijk van de weersomstandigheden was de dagdosering bepaald voor de zes maanden durende teelt.

Dat doel is zeker gehaald: totaal is er 8,3 kg CO2 per m² gedoseerd bij een gerealiseerd CO2-gehalte van gemiddeld ruim 500 ppm. In de praktijk worden namelijk doseringen van wel 180 kg per ha per uur gehaald.

Inzet tolerante rassen

De zomerteelt liep van 13 april tot 18 september, de plantdichtheid was 3,25 stengels per m². De drie rassen hebben zeker niet slecht gepresteerd. Gemiddelde vruchtgewichten lagen tussen 374 en 404 gram. Het totaal aantal vruchten per m² zat tussen 160 en 170 stuks en 60 en 67 kg.
Door het beperkte middelenpakket tegen meeldauw in komkommer, is gekozen voor drie tolerante rassen om het gebruik van middelen te reduceren. Het doel was om 20-25% minder middelen in te zetten ten opzichte van een standaard inzet. Dit doel is zeker bereikt. Het onderzoek is gefinancierd door Kas als Energiebron.

Tekst: Monique Bijlaard