Substraatteelt valt niet langer onder de noemer biologisch. Dat is de uitkomst van meerdere trialoogvergaderingen tussen de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Sinds november 2015 hebben de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie in 18 trilogen onderhandeld over de nieuwe verordening voor biologische productie.

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken noemt het resultaat “een zwaar bevochten compromis, waarmee ik kan en zal instemmen omdat daarin voor Nederland cruciale punten zijn gehonoreerd”.

Cruciale punten

Voorbeelden van de cruciale punten waar Van Dam op doelt, zijn de stapsgewijze uitfasering van bestaande derogaties (toestemming van de EU voor het afwijken van vastgestelde, Europese normen), de handhaving van de mogelijkheid van parallelle productie en controles gebaseerd op risicoanalyse. Daarnaast is in de verordening een gedifferentieerde verdeling opgenomen tussen gedelegeerde handelingen, uitvoeringshandelingen en regels die in de Raadsverordening zijn. Verder kent de verordening geen drempelwaarde voor residuen.

Substraatteelt

De definitie van ‘biologisch plantaardige productie’ is in beginsel hetzelfde gebleven: planten die halen hun voedsel uit het ecosysteem van de bodem. Dit betekent dat gewassen die via substraatteelt gekweekt worden niet onder deze noemer verhandeld mogen worden. In het verleden kregen Denemarken, Zweden en Finland de mogelijkheid om op alternatieve wijze te telen omdat klimatologische omstandigheden teelt in de grond vermoeilijkten. Bij de alternatieve teeltwijze brachten de Scandinavische telers de teeltgrond aan in bakken boven de aardbodem. Deze teeltmethode wordt gedurende een periode van 10 jaar na inwerkingtreding van de verordening uitgefaseerd.

Andere regels VS

De wens van Zuid-Europese landen om ook een uitzondering te krijgen werd niet gehonoreerd, wat betekent dat ook zij moeten voldoen aan de bepalingen van de verordening. In het verslag van algemeen overleg, refereerde D66-politicus De Groot aan de innovaties in Nederland op substraat of kokos. Op de Amerikaanse markt voor de handel in biologische producten gelden de gewassen die op deze manier worden geteeld wèl als ‘organic’. Deze situatie houdt verband met een equivalentieakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Beide partijen van het akkoord erkennen hierbij elkaars regels en streven naar vergelijkbare regels.

Punt van discussie

In de VS is de vraag of substraatteelt als biologische teelt verkocht mag worden ook een punt van discussie. Momenteel is dit dus wel het geval, maar het National Organic Standards Board (NOSB) kwam dit jaar met meerdere voorstellen om verticale teelt en substraatteelt te schrappen als biologische teelt. Bio-teler bij Wholesum Harvest en bestuurslid van de Coalition for Sustainable Organics (CSO), sprak onlangs bij de Amerikaanse senaat zijn bezorgdheid uit over dit voornemen. Crisantes meent dat de NOSB voorstellen overweegt om de biologische substraatteelt aan banden te leggen, terwijl deze teeltmethoden juist essentieel zijn om te voldoen aan de stijgende consumentenvraag naar biologische producten.

Bron: Biojournaal.nl