De glasgroenteteelt is de afgelopen decennia onderhevig aan een flinke schaalvergroting. Terwijl het aantal telers van glasgroenten met 85 procent afnam tussen 1980 en 2017, steeg het gemiddelde teeltoppervlakte van de overgebleven telers met 7 procent. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de CBS Landbouwtelling 2017.

Uit de cijfers van het CBS komt naar voren dat de tien grootste glasgroentebedrijven bijna 10 procent van het totale areaal glasgroenten in Nederland in handen hadden in 2017. In 2000 was dat nog 3 procent van het totale teeltoppervlakte van alle glasgroentebedrijven.

Sterke groei teeltoppervlakte

Opvallend is de sterke groei van het gemiddelde teeltoppervlakte in de afgelopen vijf jaar. In de periode 1980-2000 verliep de schaalvergroting met kleine stapjes. Het gemiddelde oppervlakte glasgroenteteelt per teeltbedrijf verdubbelde in deze periode van 0,6 hectare naar 1,2 hectare. In 2013 was het gemiddelde areaal per glasgroentebedrijf gestegen naar ruim 3 hectare en in 2017 was het gemiddelde oppervlakte van een glasgroenteteler toegenomen tot circa 4 hectare.

Productiegroei

Door de vele innovaties binnen de glastuinbouw is in de afgelopen decennia ook de productie per vierkante meter toegenomen. Tussen 2000 en 2017 steeg de gemiddelde productie per vierkante meter met ongeveer 36 procent. Vooral de groei van de productie van aardbeien (177 procent), courgettes (138 procent), tomaten (75 procent) en aubergines (61 procent) was aanzienlijk.

Gestandaardiseerde omzet

Glasgroenteteelt behoort tot de drie landbouwsectoren waar de groei van de omzet in de laatste 17 jaar boven de 1 miljoen euro uitkwam. De gestandaardiseerde omzet op een doorsnee bedrijf met glasgroenteteelt lag in 2000 nog op 570 duizend euro. 7 jaar later was de gestandaardiseerde omzet echter opgelopen tot ruim 2 miljoen euro. Het gemiddelde personeelsbestand van bedrijven binnen de glasgroenteteelt ligt op 18 personen. De tien grootste glasgroentebedrijven hebben ruim 170 werknemers in dienst.

Omzetgroei

De omzet van glasgroentetelers steeg sinds het jaar 2000 van ongeveer een half miljoen euro per jaar naar ruim 2 miljoen euro in 2017. De tien grootste glasgroentebedrijven hadden in 2000 een gezamenlijke omzet van circa 5 miljoen euro. In 2017 was de totale omzet van de tien grootste bedrijven in de glasgroenteteelt toegenomen naar ruim 21 miljoen euro.

Bron en foto’s: CBS.

Gerelateerd