De kosten van de Floriade in Almere in 2022 vallen tientallen miljoenen hoger uit dan eerder begroot, meldt het Financieel Dagblad. Dat is een gevolg van de ambitieuze opzet, waarbij de 10-jaarlijkse tuinbouwtentoonstelling wordt gecombineerd met een bouwexpo. 

In tegenstelling tot eerdere Floriades kiest Almere voor een wereldtuinbouwtentoonstelling in combinatie met een bouwexpo. Onderdeel hiervan is de aanleg van een ‘groene’ stadswijk met 600 woningen en 60 waterwoningen. De beoogde projectontwikkelaar Amvest moet volgens afspraak nog voor de opening in 2022 ongeveer tweederde van de woningen hebben neergezet, zodat de ‘stad van de toekomst’ daadwerkelijk kan worden getoond.

Tegenvallers

De grondexploitatie, het bouwrijp maken van het gebied, levert de gemeente vanwege het geringe aantal huizen, een tekort op van 7 miljoen. Deze tegenvaller komt boven op eerdere kostenverhogingen, zoals de inhuur van externe adviseurs en extra inzet van gemeenteambtenaren om de Floriade te organiseren. Bij elkaar opgeteld komt de begroting hiermee uit op ruim 28 miljoen euro, veel meer dan de 10 miljoen die is begroot.

Gemeentelijke kosten

De gemeente overweegt nu om geen 660 maar 1660 woningen te bouwen, zodat de opbrengsten uit de grondexploitatie toenemen. Het is de vraag of dit de problemen oplost, aangezien de werkelijke kosten nog veel hoger zijn, onder meer voor de uitkoop van een restaurant, campingbedrijf en jachthaven. Ook zou de inzet van veel meer gemeentelijke afdelingen nodig zijn om de Floriade te realiseren. Volgens de Volggroep Floriade, een groep raadsleden die het project op de voet volgt, komen hierdoor de gemeentelijke kosten voor het organiseren van de Floriade uit op bijna 35 miljoen.

Verdichting stadswijk

Remko Schnieders, gemeentelijk programmadirecteur van het evenement, zegt in het FD te erkennen dat de Floriade tot heel veel extra investeringen van de stad leidt door de komst van een stadswijk. Het college verwacht de extra kosten terug te verdienen met de verdichting van de stadswijk als na 180 dagen Floriade tachtig tot negentig kavels vrijvallen. Dit zou zijn gebleken uit onderzoek in opdracht van de gemeente en de Nederlandse Tuinbouwraad van Andersson Elffers Felix (AEF), bureau voor maatschappelijke vraagstukken.

Bron: Financieel Dagblad. Foto: Floriade Almere 2022.

Gerelateerd