Naar aanleiding van de aangekondigde lockdown in Nederland en Duitsland kwam afgelopen maandag het Crisisteam Corona Tuinbouw bijeen. Geconcludeerd werd dat de effecten voor de sierteeltsector aanzienlijk zijn. Verwacht wordt dat in de komende periode de omzet aanzienlijk lager komt te liggen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Belangrijk is dat ondernemers de omzetschade goed bijhouden. Bedrijven die niet zijn aangesloten bij Royal FloraHolland kunnen voor het vastleggen van omzetverlies het Registratieformulier Schade Corona bij Glastuinbouw Nederland opvragen via info@glastuinbouwnederland.nl.
Het crisisteam besloot voor de sierteeltsector de lobby in te zetten op twee sporen. Ten eerste het zoveel mogelijk open houden van de afzetmarkt. Ten tweede het zo ruim mogelijk compenseren van door corona geleden schade.

Open houden afzetmarkt

De verkoop van bloemen in Nederland mag voorlopig buiten doorgaan. Daarmee krijgt de verkoop van bloemen een bijzondere status. In de lobby proberen we de positieve waarden van bloemen en planten op gezondheid, welbevinden en geluk onder de aandacht te houden. Vanuit deze positieve waarden trachten we richting de overheid de interpretatie van het genomen besluit positief te beïnvloeden.

Geen Noodfonds

Tijdens de eerste coronagolf is het Noodfonds Sierteelt opgericht. Dit fonds is inmiddels gesloten. Het niet gebruikte deel van het noodfonds van 600 miljoen euro is teruggegaan naar de algemene middelen en is niet meer beschikbaar voor de tuinbouwsector. Op dit moment staat de overheid niet open voor een nieuwe openstelling. Ook willen ze nu geen sector specifieke maatregelen. Voorlopig richten wij ons daarom op de algemene maatregelen.

Compensatie omzetverlies

Van die maatregelen is de NOW-regeling daarvan het meest relevant. De mogelijkheid om NOW 3 (oktober tot december 2020) aan te vragen is verlengd. Dit kan nu tot 27 december. Het is mogelijk om de periode van drie maanden in te laten gaan per 1 december, zodat de nu aankomende verliezen zoveel als mogelijk kunnen worden meegenomen. Om voor de NOW-regeling in aanmerking te komen is 20% omzetverlies nodig. Ondernemers kunnen tot 90% van de loonsom uitbetaald krijgen.
Daarnaast is er de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Bij 30% omzetverlies kun je 70% van de vaste lasten (standaard berekening per SBI code) vergoed krijgen tot een maximum van 90.000 euro per drie maanden. Zowel het percentage als het maximumbedrag is verhoogd (percentage was 50% en maximum van 50.000 euro per vier maanden), maar het maximum is meer gebaseerd op horeca en winkels dan op de tuinbouwsector. We zetten de lobby daarom in op een verdere verhoging van het maximumbedrag.