Het gebrek aan luchtvrachtcapaciteit en hoge tarieven blijft de internationale handel voor de tuinbouw ontwrichten. Het is gewenst de capaciteit snel op te schroeven om wereldwijd handelsrelaties te behouden, bepleit de Taskforce Logistiek van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. Naar hun mening moet de Nederlandse overheid meer investeren om het proces van internationale handel weer op gang te brengen en stabiel te maken.

Het gaat om financiële steun, extra vrachtcapaciteit op belangrijke routes voor de tuinbouw en om extra toegang tot Schiphol voor (vracht)vliegtuigen (meer ‘slots’). De nationale overheid moet een actieve rol spelen bij het weer op gang brengen van het internationale handelsverkeer, meent de Taskforce. “Luchtvracht was een motor van de Nederlandse economie, nu is het de handrem. Door vooruit te investeren, is omzetderving te voorkomen en zijn handelsrelaties te behouden”, licht lid Daco Sol, programmamanager bij GroentenFruit Huis, toe.

Capaciteit is te beperkt

Logischerwijs heeft transport van medische goederen nu voorrang. Coronamaatregelen decimeerden de luchtvaart. Lockdowns en entreeverboden voor personen zorgen ervoor dat passagiersvliegtuigen aan de grond blijven staan. Terwijl tuinbouwproducten daar als ‘lowerdeck’ vracht doorgaans efficiënt op meeliftten.
Op essentiële routes viel meer dan 40% van de luchtvrachtcapaciteit weg. De beperkt beschikbare capaciteit is voor tuinbouwproduct te duur (luchtvrachttarieven stegen fors) en wordt slechts enkele dagen vooruit gemeld. “Daar valt niet op te plannen. We hebben heldere en stabiele prognoses nodig. Gaan we bloemen vernietigen of loont het om te oogsten. Die vraag stellen onze Afrikaanse leden iedere dag”, zegt lid Eline van den Berg, werkzaam bij Royal FloraHolland.

Komende weken cruciaal

Volgens de Taskforce zijn de komende weken cruciaal om producten op plaats van bestemming te krijgen, nu her en der de meeste landen hun coronamaatregelen versoepelen. Gaan handelsrelaties verloren, of zijn ze te bestendigen? Daar draait het om. “KLM, overheid: het is nú tijd voor actie! Start de exportmotor weer op”, luidt de oproep.

Coronacrisis Tuinbouw

De Taskforce Logistiek maakt deel uit van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de coronapandemie in te dammen. Ze werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten. Deelnemers zijn onder andere vertegenwoordigers van Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Plantum, Greenports Nederland, de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, logistieke (branche)organisaties en ministeries. Het team houdt ook de situatie rond het transport van tuinbouw- en toeleveringsproducten dagelijks in de gaten.