Het Nieuwe Telen heeft zich al lang bewezen, maar, zo merken ze bij Technokas, kwekers laten nu op steeds grotere schaal de daarvoor benodigde technische installaties aanbrengen. Op dit moment werkt de kassenbouwer uit De Lier bij vier vooraanstaande kwekers aan de inpassing van Het Nieuwe Telen (HNT), in bestaande kassen of direct bij de nieuwbouw. De afgelopen jaren gingen diverse kwekers hen al voor en ook later dit jaar en volgend jaar staan nieuwe projecten met HNT op stapel.

“We kunnen echt spreken van een doorbraak, vooral omdat teelttechnisch en energetisch de resultaten aantoonbaar beter zijn.” Maurice Hartman, directeur van Technokas, ziet bij de topkwekers een sterk groeiend bewustzijn dat HNT hen een grote stap voorwaarts brengt. “Met zo’n op maat gemaakt, krachtig klimaatsysteem, dat zich al in verschillende teelten heeft bewezen, creëert een kweker een perfect homogeen teeltklimaat. Daarmee stuurt hij op een strakke Rv-lijn, waarbij hij niet alleen de teeltkwaliteit verbetert maar ook een substantiële hoeveelheid energie bespaart.”

Telers van het eerste uur

In de afgelopen jaren implementeerde Technokas HNT al bij verschillende klanten. Telers van het eerste uur, die deze innovatieve klimaatinstallatie lieten installeren, zijn gerberakwekerij Holstein Flowers, tomatenkwekerij Van den Belt, de chrysantenkwekerijen Arcadia en Van Uffelen Flowers, phalaenopsiskwekerij Ter Laak en potplantenkwekerij SV.CO. En dat aantal groeit inmiddels gestaag. Alleen al in de eerste helft van dit jaar installeert Technokas HNT bij nog eens vier kwekerijen. De bestaande kwekerij van Van der Drift Roses heeft in januari het systeem in gebruik genomen en in de vorig jaar opgeleverde kas van OK Plant wordt HNT op dit moment geïmplementeerd. Daarnaast worden ook de nieuwe Daglichtkas bij Ter Laak en de nieuwe potplantenkwekerij van SV.CO in de Lier, die beide in aanbouw zijn, direct met HNT uitgerust.

Droge, geconditioneerde buitenlucht

“In ons systeem gebruiken wij luchtbehandelingskasten in de gevels, van waaruit wij droge geconditioneerde buitenlucht – verwarmd en/of gekoeld – via luchtverdeelslangen nauwkeuring in de teeltafdeling kunnen verdelen. Dit systeem blijkt tot zeer goede resultaten te leiden. Onderzoek door Wageningen University & Research bij onder andere gerberakwekerij van Holstein Flowers, heeft laten zien dat het gewas veel minder kwaliteitsproblemen vertoont en dat het energiegebruik lager ligt1.”

Ventileren, koelen en verwarmen

“Voor Van der Drift Roses hebben we in januari voor de bestaande kwekerij een geheel nieuwe installatie ontworpen en geïnstalleerd. De kweker beschikt nu over luchtbehandelingskasten (LBK’s) aan de kopgevels en geïsoleerde kanalen onder de teeltbedden waarmee hij kan ventileren, koelen en verwarmen. In week 23 gaan we ook in de nieuwe kwekerij van SV.CO een systeem voor HNT monteren. De werking van de LBK’s op die nieuwe kwekerij is identiek aan de LBK’s die we eerder al op de bestaande kwekerij van SV.CO installeerden. En dat is niet voor niets”, zegt Maurice, “omdat SV.CO het gebruik ervan als zeer positief ervaart. Door de stuurbaarheid van het klimaat maar ook de energiebesparing en de voordelen in de teelt was het geen moeilijke keuze om HNT direct in de nieuwbouw te integreren.”

Bron/foto: Technokas

1. Klimaat, energieverbruik en bloem temperatuur bij twee Gerberatelers
Rapport WPR-741 – B.H.E. Vanthoor en I. Tsafaras, Wageningen University & Research