Onlangs is het rapport ‘Temperatuurintegratie: verleden, heden en toekomst’ uitgebracht. Het brengt kennis over temperatuurintegratie over langere perioden in kaart en formuleert toepassingen binnen Het Nieuwe Telen.

Het is nodig om het piekverbruik en de kosten van duurzame warmte te beperken. Een workshop leerde dat lange termijn temperatuurintegratie (TI) niet of nauwelijks wordt toegepast, bijvoorbeeld omdat telers het gewas niet in onbalans willen brengen.

Schermen tegen uitstraling

Het rapport gaat in op de situatie bij vruchtgroenten, waar experimenten uitwijzen dat dit geen grote effecten op ontwikkeling en productie heeft maar men wel beducht moet zijn voor onregelmatigheden. Groene en bloeiende potplanten en snijbloemen komen ook aan bod.
Het werken met TI vereist een bredere kijk dan temperatuur alleen. De plasticiteit ten aanzien van temperatuurfluctuaties van de meeste gewassen wordt bij HNT gecombineerd met veranderingen in het lichtniveau. Schermen tegen uitstraling reduceert de temperatuurschommeling zodat de risico’s van TI verminderen. Het hele rapport is hier te downloaden.

Tekst: Anne Elings