Nadat in februari een van hun kassen door zware sneeuwval gedeeltelijk platging, zagen de komkommertelers van Drenthe Growers zich genoodzaakt om nieuw te bouwen. Naar verwachting is deze kas eind november gereed. De plantdatum van begin januari wordt zeker gehaald, vertelt mede-eigenaar Inge Bergsma-De Vries. “Om luizen en vogels te weren hebben we gekozen voor luchtramen alleen aan de noordzijde, die zijn afgegaasd.”

De nieuwe kas van 3,4 ha in het Drentse Erica staat inmiddels overeind en de bouw vordert gestaag. Als er al haperingen zijn door te veel nat weer of vertraging in de levering van glas dan brengen ze de planning tot nu toe niet in de war. “Nu de bouwvak voorbij is begint de fase van het installeren aan de binnenzijde, zoals de centrale verwarming en het schermdoek. Daarna volgen ook de elektrotechniek en waterinstallaties. Er gaat dan meer door elkaar lopen en het glas zit er nog niet volledig in. De stress begint nu pas dus”, vertelt Inge Bergsma-De Vries van Drenthe Growers. Met haar vader Koos, broer Pim en echtgenoot Peter Bergsma runt ze het komkommerbedrijf van in totaal 18 hectare.

Insectengaas

Het bedrijf bestaat uit meerdere kassen naast en achter elkaar en het deel dat door de sneeuw verwoest werd, vormt juist het hart van het bedrijf, waar ook de verwerkingsruimte zich bevindt. Gezien de verplaatsing van personeel en geoogst product niet ideaal. De Vries: “Het was niet de oudste kas en stond ook niet op de nominatie om vervangen te worden. De natuur heeft bepaald dat het zo loopt.” Nu zien ze de bouw als een grote uitdaging en maken daarbij van de nood een deugd om meteen te innoveren.
“Daar hadden we de laatste jaren wel over nagedacht en ideeën bij ontwikkeld. We hebben gekozen voor een kasdek dat afgesloten is voor insecten als luizen en voor vogels. Het dek heeft alleen luchtramen aan de noordzijde, die worden van insectengaas voorzien. De luchtramen zijn wel groter dan normaal, je kunt bijna het halve dak openzetten”, legt ze uit.De telers kozen hiervoor omdat ze het pakket gewasbeschermingsmiddelen steeds kleiner zien worden en de plaagdruk ondertussen groter. Daarom zetten ze vol in op het buitenhouden van insecten zoals luis en vogels als mussen.

Discussie over voldoende lucht

De Drentse telers zagen een voorbeeld van deze kas bij een collega in IJsselmuiden, waar dit ontwerp voor het eerst is gebouwd door Maurice Kassenbouw. “Zij telen er dit jaar voor het eerst in. Wij hebben dezelfde kassenbouwer gekozen en een kopie voor ons laten bouwen. Er is nog wel discussie onder telers over dit ontwerp, met name of er wel genoeg lucht binnenkomt en of je voldoende licht binnen krijgt. Maar wij vinden het argument van plagen en ziektes buiten houden doorslaggevend.” Doordat aan de zuidzijde geen luchtramen zitten, kan hier het licht wel optimaal binnenvallen. Daarnaast zijn de luchtramen in de noordzijde dus extra groot.

Luizenbestrijding steeds moeilijker

Volgens De Vries wordt vooral de luizenbestrijding steeds moeilijker en lijken de populaties te profiteren van de opeenvolgende zachte winters en het schrappen van de meest effectieve middelen. Ook het intensiveren van de teelt door onder meer belichting speelt een rol, denkt ze. “Het koude seizoen wordt korter. Als de winterkoude verschijnt, zijn de kassen alweer volop in productie. Populaties worden groter en kunnen ook makkelijker overwinteren.”
Dan is er ook nog het probleem van de mussen die bepaalde virussen verspreiden. Voor de komkommertelers alle reden om hun nieuwe kas hermetisch af te sluiten, zodat ze met biologische bestrijding makkelijker een goed evenwicht in de kas weten te houden.

Even hoog

Tijdens de sneeuwstorm in februari bleek het feit dat de getroffen kas vlak naast een twee meter hogere kas stond fataal voor de constructie. De sneeuw kon daar niet wegwaaien en hoopte zich langs die gevel op. Het kasdek kon de sneeuwdruk niet aan.
“De nieuwe kas is nu even hoog als die kas. Maar aan de andere kant staat een nog oudere kas, die veel lager is. Om daar hetzelfde scenario te vermijden hebben we een bredere corridor tussen de kassen aangehouden, zodat sneeuw ertussen kan waaien”, vertelt De Vries.
Na de sneeuwschade ging het vizier meteen op het nieuwe seizoen. “Na oplevering van de nieuwe kas gaan we deze aan het eind van het jaar van binnen schoonmaken, tegelijk met de andere kassen waar de teelt gewisseld wordt. Begin januari kunnen dan de nieuwe planten er weer in.”

Tekst: Koen van Wijk, beeld: Jan Anninga en Drenthe Growers