Steeds meer glastuinders maken gebruik van zonnepanelen. Onderzoek van AgriDirect wijst uit dat het percentage glastuinders dat zonnepanelen heeft de afgelopen jaren is blijven stijgen. In 2018 beschikte zelfs 1 op de 6 glastuinbouwers over de opwekkers van zonne-energie; het hoogste percentage dat de marktonderzoeker ooit heeft gemeten. Het voornemen om te investeren in zonne-energie is bovendien ook toegenomen.

Dit blijkt uit de GlastuinbouwScanner van AgriDirect; een jaarlijkse telefonische inventarisatie onder Nederlandse glastuinbouwbedrijven met vragen over onder andere bedrijfsactiviteiten, toekomst- en investeringsplannen.

Toenemende stijging

De stijging van het gebruik van zonne-energie gaat steeds sneller. Het percentage glastuinders dat zonnepanelen gebruikt, stijgt in 2018 met 4,1% naar 15,6%. In 2017 steeg dit percentage nog met 2,3%. Bij glastuinbouwbedrijven met een glasopstand van minder dan 5.000 m² is het percentage telers dat gebruikmaakt van zonnepanelen het hoogst (16,3%).

Investeringsplannen

De investeringsplannen van ondernemers in de glastuinbouw stijgen ook onverminderd volgens de GlastuinbouwScanner. In 2016 was ruim 10% van plan om te investeren in zonnepanelen. In 2017 kwam dit neer op 16,5% en in 2018 op 21,2%. Telers van vaste planten steken er met kop en schouders bovenuit met een percentage van 36,4%, gevolgd door eenjarige tuin- en perkplanten (27,8%). De glasgroentetelers hebben de minste voornemens om te investeren in zonnepanelen (18,3%).

Verduurzaming glastuinbouw

“De toenemende interesse in zonnepanelen past in de toenemende trend van verduurzaming in de glastuinbouw”, zegt Dennis Medema, Innovatiespecialist Energie LTO Glaskracht. “Glastuinbouwondernemers hebben ook daken van schuren en verwerkingsruimte ‘vrij’ om zonnepanelen te plaatsen om zo een steentje bij te dragen aan de verduurzaming. (Doorzichtige) zonnepanelen op het kasdek zelf is nog niet interessant.”

Kleinere bedrijven

Dat kwekers van vaste planten en eenjarige tuin- en perkplanten meer interesse in zonnepanelen hebben, is volgens Medema mogelijk mede te verklaren doordat dit wat kleinere bedrijven zijn. “Deze bedrijven beschikken niet over een WKK voor de stroomvoorziening en zijn daardoor eerder geneigd te investeren in zonnepanelen. Daarmee kunnen ze dan in één klap hun gehele elektriciteitsbehoefte verduurzamen.”

Gerelateerd