Zuidgeest Delfgauw is een familiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de teelt van belichte hogedraad komkommers. Het bedrijf is volop bezig met ontwikkelingen op het gebied van energie en wil daarnaast verder aan de slag met het verbeteren van de plantweerbaarheid. Zuidgeest werkt al een aantal jaren naar volle tevredenheid samen met Mertens en gebruikt nu ruim een jaar Intra Hydropure om het irrigatiesysteem schoon te houden.

Marco Zuidgeest teelt al sinds 1992 komkommers in Delfgauw. Het bedrijf groeide geleidelijk van 1,8 hectare in 1992 naar 4,8 in 2011. In 2018 besloot Zuidgeest over te gaan op de belichte hogedraadteelt van komkommers. “We doen twee teelten per jaar, half december start de eerste en half juni de tweede”, begint Marco zijn verhaal. Hij werkt samen met zoon Mike, die na het afronden van zijn opleiding Tuinbouw en Agribusiness wil toetreden tot het bedrijf.

Flexibel in energie

Sinds vijf jaar maakt Zuidgeest Delfgauw gebruik van aardwarmte. Daarvoor werd gebruik gemaakt van restwarmte van een naburig bedrijf. “We gebruiken al jaren weinig gas, maar hebben sinds vorig jaar toch een WKK in gebruik genomen, dat maakt ons flexibeler in de energiekeuze”, legt Marco uit. “De hoge energiekosten hebben ons de afgelopen twee jaar namelijk gedwongen om later te starten met de teelt en om deze minder te belichten. Omdat we inmiddels beschikken over de WKK-installatie zijn we eind 2023 weer volgens plan rond half december gestart. In januari 2024 zijn we overgegaan op LED-verlichting, weer een belangrijke stap in de verduurzaming van ons bedrijf en het inperken van de energiekosten”, vervolgt Zuidgeest.

Inzet op preventie

Als de LED-verlichting straks is geïntegreerd willen vader en zoon ook gaan werken aan de plantweerbaarheid. “We hebben dit jaar nog een ras gekozen wat vatbaar is voor meeldauw, omdat we de controle over de teelt willen houden. We vonden het namelijk niet verstandig om alles in één keer te veranderen”, legt Mike Zuidgeest uit. “We gebruiken nu Optima Leaf Si+ om meeldauw zo veel mogelijk te voorkomen. Verder gebruiken we bacteriepreparaten en insectenlampen tegen motten en rupsen, en zetten we iedere drie weken roofmijten uit tegen trips en witte vlieg. In de toekomst willen we meer preventief aan de slag, door onder andere te zorgen dat onze planten weerbaarder zijn tegen bepaalde ziekten en plagen”, vervolgt Mike.

Veilige oplossing

Een ander probleem waar Zuidgeest Delfgauw een aantal jaren geleden tegenaan liep was de bacterie Agrobacterium rhizogenes die zich had genesteld in de leidingen van hun irrigatiesysteem. Het gevolg was overmatige wortelgroei wat leidde tot onregelmatige groei van de plant en kwaliteit- en productieverlies. Na jaren een waterstofperoxide product van een andere leverancier te hebben gebruikt, is Zuidgeest overgestapt naar Mertens. Met hun ervaring heeft Mertens adviseur Roel Hanssen het bedrijf in 2022 begeleid naar de toepassing van Intra Hydropure. Hanssen legt uit: “Intra Hydropure wordt ingezet voor de reiniging en desinfectie van irrigatiesystemen. Het middel is gebaseerd op een ultra-gestabiliseerde waterstofperoxide en voorkomt dat er een biofilm van bacteriën, schimmels en virussen ontstaat in de leidingen. Een lage dosering zorgt ervoor dat het waterstofperoxide in de leidingen op een gecontroleerde manier reageert op de aangetroffen biofilm en pathogenen. Tijdens deze reactie lost Intra Hydropure op in zuurstof en water, waardoor het volledig veilig is voor mens, apparatuur, milieu en plant.”

Monitoring met watermonsters

Zuidgeest gebruikt nu sinds oktober 2022 Intra Hydropure om het irrigatiesysteem te reinigen. “We zetten het in voor de teeltwissel, om de matten mee vol te zetten en doseren het met hulp van pulspompjes continu gedurende de teelt. Iedere druppelbeurt gaat er wat mee”, aldus Marco. Om het gebruik en de werking van Intra Hydropure tijdens de teelt te monitoren neemt Ruud Suijkerbuijk, technisch teeltspecialist van Mertens, iedere 8 weken watermonsters af vanuit de mengbakken, silo’s en druppelslangen. “De monsters worden op diverse factoren getest en daar krijg ik dan vanuit Mertens een rapport van met een advies. Zo proberen we samen om ons irrigatiesysteem schoon te houden. De begeleiding van Mertens hierin is vanaf het begin heel goed. Ik ben blij dat we het bacterie probleem op deze manier kunnen voorkomen, het gebruik van Intra Hydropure voelt voor ons als een soort verzekering”, legt Marco uit.

Fijne samenwerking

Zuidgeest Delfgauw werkt al ruim vijf jaar samen met Mertens. “In 2018 zijn we in contact gekomen en de samenwerking is sindsdien alleen maar gegroeid”, beamen Marco en Mike Zuidgeest. “Mertens weet hoe de tuinbouw werkt, heeft veel kennis in huis en als er uitdagingen zijn worden die altijd goed en snel opgelost. De korte lijnen vanuit de vestiging in Maasdijk en het logistieke netwerk dragen daar zeker aan bij. Wij zijn dan ook heel tevreden over de samenwerking!”