Zo vlak voor de kerstdagen presenteerde Ed Nijpels het concept Klimaatakkoord en ging het parlement akkoord met de Klimaatwet. Deze nieuwe ‘klimaatmaatregelen’ schetsen de contouren voor de nationale CO2-reductie tot en met 2030. De Glastuinbouw denkt echter dat zij veel méér kan doen dan de wensen van de regering

“Wij kunnen én willen verder komen dan de 1 Mton extra CO2-reductie in het Regeerakkoord. Onze ambitie is ruim het dubbele”, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland (voorheen LTO Glaskracht Nederland). Om dat te realiseren, ontwikkelde Glastuinbouw Nederland, met steun van de milieubeweging, concrete plannen. Die plannen gaan onder meer uit van de inzet van geothermie, restwarmte, energiebesparing en elektrificatie.

Samenwerking met lokale overheden

De tuinbouworganisatie vertrouwt daarbij op de succesvolle samenwerking met de Rijksoverheid in het programma Kas als Energiebron. Deze wil men verbreden naar een intensieve samenwerking met de Greenports. Op die manier kunnen alle gemeenten en provincies met glastuinbouw participeren in een gebiedsaanpak. “Overal in Nederland waar ik ondernemers spreek hoor ik dezelfde drive om energie te verduurzamen. Met de lokale overheid slaan wij de handen ineen om dat gezamenlijk te realiseren,” aldus Van der Tak.

Voorwaarden voor verduurzamingsambitie

Een voorwaarde voor de glastuinbouw om haar verduurzamingsambitie waar te maken, is toekomstgericht en consistent overheidsbeleid. Zo moet de overheid bestaande regelingen tot en met 2030 voort zetten. En voor restwarmte, CO2-voorziening en elektrificatie is behoefte aan ondersteuning en aangepaste regelgeving. Van der Tak: “Ook de glastuinbouw moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Op definitieve standpunten van de politiek moeten we echter helaas nog wachten tot komend voorjaar.”

Veel nieuwe concrete projecten

De komende maanden gaat Glastuinbouw Nederland bij naar leden navragen wat haar positie in dit dossier moet zijn. “Maar ondertussen zitten we niet op onze handen. Ik denk dat we begin 2019 weer vele nieuwe concrete projecten bekend kunnen maken in de dynamische glastuinbouwsector”, aldus Van der Tak. De belangenbehartiger voor de glastuinbouw ziet tot haar spijt dat de vakbonden zeer negatief zijn. Zij waren afwezig aan de klimaattafel van de tuinbouw. Wel meldt Glastuinbouw Nederland dat zij met hen in gesprek gaat over de werkgelegenheid in een duurzame én economische sector.

(Bron: Glastuinbouw Nederland, Foto: Rob van Mil)

Gerelateerd