Groen Agro Control uit Delfgauw is winnaar geworden van de Space-MATCH prijs. Space-MATCH is het evenement waar bedrijven elkaar zoeken om ruimtetechnologie toepasbaar te maken voor de Aarde. In dit geval gaat het om met camera’s uitgeruste drones van het bedrijf Skylab Analytics om bijtijds tekorten in bemesting, aanwezigheid van plagen, ziekten en vochtproblemen op te sporen.

In eerste instantie gebeurt dit vooral in akkerbouwgewassen, maar Groen Agro Control brengt de technologie ook nadrukkelijk naar de glastuinbouw. Het bedrijf uit Delfgauw bezit vooral expertise in de uitvoering van grondmonsteranalyses en het geven van teeltadviezen.
Tot voor kort werd de nu beloonde technologie alleen met satellieten toegepast. Omdat drones aanzienlijk lager vliegen dan satellieten, kunnen eventuele problemen op kleine oppervlakten van landbouwpercelen en zelfs per plant worden vastgesteld. Vervolgens kan worden overgegaan op passende maatregelen zoals bemesting of (biologische) bestrijding.

Telen in de ruimte

Echter, de prijswinnende technologie van Groen Agro Control heeft betrekking op een drietal technologieën, die het kweken van gewassen in de ruimte mogelijk maken. Het gaat om het Opname Analysesysteem van meststoffen, een Groei Management Systeem en een lichtgewicht waterzuiveringssysteem. Het lichtgewicht drinkwaterzuiveringssysteem gebruikt gewassen als zuiveringsinstallatie voor gebruikt en vervuild water. Het Opname Analyse model berekent op basis van de gedoseerde en door de plant opgenomen meststoffen correcties voor de toekomstige mestgift en zorgt zo voor een optimale gezondheid van het gewas.
Met het Groei Management productiemodel kan men bij het telen van voedingsgewassen sturen op basis van mestgift, licht- en CO2-dosering en temperatuur, waarmee de groei, oogst en oogstplanning in de hand kan worden gehouden. De ruimtevaart ziet deze technologieën als onmisbare schakels wanneer de mens in de toekomst naar Mars wil en daar een kolonie wil stichten. Maar op dit moment zijn deze technologieën al toepasbaar in de moderne glastuinbouw.

Bron: Groen Agro Control