Uit een recente analyse van fotosynthesemetingen gedaan in de proef ‘Nieuw licht op houtig kleinfruit’ blijkt dat frambozen sterk reageren op de mate van diffusiteit van het licht.

In het najaar bleek al snel vergeling op te treden bij de planten die half september waren geplant als primocanes. Onder helder glas trad deze vergeling eerder op. Dit resulteerde in een verschil in bladfotosynthese van 88% in het voordeel van de planten onder diffuus glas. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de planten onder helder glas stress ervaren, wat blijkt uit fluorescentie metingen. Het verloop van de fotosynthese over het etmaal is ook bepaald. Daaruit blijkt dat een tijdelijk hoge instraling zorgt voor een sterke afname in de fotosynthese bij planten onder helder glas. Onder diffuus glas, waar die pieken niet voorkwamen, blijft de fotosynthese wel op niveau.

Productie onder diffuus glas

Toch hebben deze effecten in de proef niet geleid tot een hogere productie onder diffuus glas. De productie kwam juist 20% lager uit dan onder helder glas. De bevlieging door hommels en bijen was in de kas met diffuus glas slechter dan in de kas gedekt met helder glas. Deze resultaten leiden tot vragen met betrekking tot lichtkwaliteit, bevlieging en bloemkwaliteit.

Tekst: Kees Weerheim