Estidamah is een onderzoekscentrum voor beschermde teelten in Riyadh met de focus op waterbesparing. In de lente van 2017 is een komkommer proef gedaan waarbij drie kasdekken zijn vergeleken.

Die kasdekken waren: helder glas, diffuus glas en dubbellaags polycarbonaat. De transmissie van de kas met helder glas en de diffuse kas was gelijk, die van polycarbonaat lag 40% lager, gemeten met een PAR-meter in de kas.

De productie uit de compartimenten met diffuus en helder glas was verbazingwekkend genoeg gelijk. Dit in tegenstelling tot proeven in Nederland. De productie uit het compartiment met polycarbonaat was, zoals verwacht, 40% minder. Het waterverbruik voor de glazen compartimenten lag hoger maar per kilogram product 25% lager vergeleken met de kas met dubbellaags polycarbonaat. Kortom een hoge transmissie van het kasdek is beter zelfs onder de hoge lichtcondities in Saudi-Arabië.

Tekst: Ilias Tsafaras.