De afgelopen vijf jaar is onder andere bij Flevoplant onderzoek gedaan naar een optimale en uniforme teeltwijze voor aardbei op steenwol. De resultaten van de proeven zijn verwerkt in een teeltprotocol om klanten te ondersteunen. Een nieuw onderzoeksprogramma staat inmiddels op papier. “We zijn het afgelopen jaar bevestigd in onze bevindingen dat met opkweek en teelt van aardbeien op steenwol de productie en kwaliteit omhoog kan”, zegt Thomas Peters.

Aardbeien onder glas worden in toenemende mate opgekweekt en geteeld op steenwol, naast de traditionele teelt op een veenkokosmengsel. Op steenwol kan geteeld worden met hogere EC-waarden, wat de productie en kwaliteit ten goede komt, stelde Grodan vorig jaar vast na eigen onderzoek in samenwerking met twee bekende kennisinstituten.

Toenemende belangstelling

“Afgelopen jaar is dit onderzoek uitgebouwd en zijn onze inzichten bevestigd. Ook zijn meer klanten van ons overgestapt op steenwol, zowel in de Benelux als in andere landen. Zij leren nu telen met ons uitgewerkte protocol voor de steenwolteelt”, vertelt Thomas Peters, Business Development Manager van Grodan. Het is een nieuw concept voor een uniforme en optimale teeltwijze die internationaal is toe te passen.
Peters ziet een toenemende belangstelling in de sector voor aardbeien op steenwol, zowel van veredelaars, opkweekbedrijven als telers. Want het begint al bij het veredelingsplan, dat richt zich bij de buitenteelt op heel andere uitdagingen. Je hebt het hele ecosysteem van veredelaar, vermeerderaar, teler en consultant nodig”, stelt hij.

Nieuw onderzoek

Voor Peters is het nog zeker niet klaar. “We hebben al een onderzoeksprogramma uitgewerkt tot en met 2026, dat geeft aan hoe we in deze markt geloven”, vertelt hij. Dit onderzoek wordt, met meerdere proeven bij verschillende kennisinstituten gestart. Daarin worden meerdere rassen en selecties getest tot en met de teeltfase. “We willen daarin ook F1-hybriden meenemen, zaaibare rassen dus.”

Sturen op hogere EC-waardes

Uit het lopende onderzoek is duidelijk geworden dat aardbeien telen op steenwol geen kopie is van de teeltstrategie op veenkokos. Minder nat telen en sturen op hogere EC-waardes is een belangrijk verschil, waar telers aan moeten wennen. Maar een van de uitkomsten was dat aardbeien veel hogere EC-waarden aankunnen dan veel telers dachten. Daardoor valt beter te sturen op zowel generatieve of vegetatieve groei via de watergift en het EC-gehalte.

Tekst en beeld: Koen van Wijk