Het lijkt misschien nog ver weg, maar toch duurt niet lang meer of Nederlandse telers moeten aan de eisen van Milieukeur voldoen. De supermarktketens Jumbo en AH hebben dat recentelijk nog aangekondigd. Bij bepaalde toeleveranciers merken de adviseurs dat telers steeds meer informatie inwinnen over de eisen die daarbij gelden.

Supermarktketen Jumbo wil dat alle Nederlandse aardappels, groenten en fruit en de helft van de bloemen en planten vanaf 1 januari 2020 aan minimaal Milieukeur voldoen. Voor hofleverancier The Greenery was dit teken om meteen actie te ondernemen richting zijn telers. Eind maart was aubergineteler Van Luijk de eerste die het Milieukeur certificaat kreeg uitgereikt in de productgroep vruchtgroente. Na Van Luijk moet de komende jaren een fors deel van de telers van The Greenery Milieukeur gecertificeerd worden.

Stoppen met 28 bestrijdingsmiddelen

Maar ook Albert Heijn kwam met duurzaamheidseisen en wil het Milieukeur als eis gaan stellen. Dit komt onder meer door afspraken die AH maakte met Natuur & Milieu over het aanpakken van de bestrijdingsmiddelen op de in Nederland geteelde aardappelen, groente en fruit (AFG). Het gaat om de 28 bestrijdingsmiddelen die het meest schadelijk zijn voor dier en milieu. In 2019 mogen de Nederlandse telers voor Albert Heijn de 28 bestrijdingsmiddelen die het meest schadelijk zijn voor dier en milieu niet meer gebruiken.

Integrale verduurzaming

Voor telers kunnen de eisen flinke gevolgen hebben. Wil je voldoen aan het Milieukeur dan vereist dat een integrale benadering van de verduurzaming in een glastuinbouwbedrijf. De criteria van Milieukeur hebben niet alleen betrekking op het gebruik en de residuen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, maar op de hele levenscyclus in een kas. Andere, belangrijke duurzaamheidsthema’s die onderdeel uitmaken van de Milieukeur certificatie voor plantaardige producten zijn energie- en watergebruik, emissie van broeikasgassen, lichthinder, verpakking en materiaal en arbeidsomstandigheden.

Biobest bereidt zich voor

Bij toeleverancier Biobest hebben de adviseurs zich al nadrukkelijk verdiept in de eisen die het Milieukeur stelt. “Wij krijgen veel vragen van klanten over de vertaling van de richtlijnen naar hun dagelijkse praktijk. Onze specialisten willen een goed advies kunnen geven”, licht directeur Bart Sosef toe. Biobest nodigde Niko Moerman, projectleider bij Stichting Milieukeur uit, om hen te informeren. Natuurlijk stelden de adviseurs van Biobest vooral vragen over de regels voor gewasbescherming bij de bedekte groenteteelt. “Maar het uitgangspunt bij Milieukeur is een geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen, dus IPM. Ingrijpen gaat bij voorkeur biologisch of mechanisch. Alleen als het niet anders kan mag het chemisch. Bovendien is er een maximale gebruiksnorm werkzame stof per hectare per jaar. En nog een eis voor de glasgroenteteelt: drie belangrijke plagen moet de teler volledig biologisch bestrijden.”

Twee weken voor implementatie

Marco Krouwel van Kwaliteit & Milieu heeft Aubergineteler Van Luijk begeleid om het schema te implementeren. Twee volle weken heeft de teler uitgetrokken om zich voor te bereiden op de audit. “De insteek was dat het gewoon moest lukken. De tuinbouw is hartstikke goed bezig, maar het imago moet gewoon echt beter. Het certificaat is hierbij echt belangrijk.” aldus Ted van Luijk. “Alles moet kloppen. Je moet een super schoon product leveren en Milieukeur helpt daarbij,” vult zoon en huidig eigenaar Dennis van Luijk aan. Van Luijk is slechts de eerste van velen. The Greenery verwacht dat in 2020 een fors deel van haar telers Milieukeur gecertificeerd is. Het certificeren van alle telers is onderdeel van het meerjarige duurzaamheidsprogramma dat The Greenery uitrolt.

Op de website van milieukeur zijn alle regels en voorschriften voor certificatie te vinden.

Tekst: Rob van Mil.

Gerelateerd