Fusarium veroorzaakt wereldwijd ernstige problemen in verschillende teelten. Deze bodemschimmel infecteert een breed scala aan plantensoorten en veroorzaakt een aanzienlijk productieverlies.

Aangezien bodempathogenen, waaronder Fusarium, moeilijk te beheersen zijn met behulp van conventionele strategieën, zoals synthetische fungiciden, zijn er dringend alternatieve methoden voor milieuvriendelijke (biologische) ziektebeheersing nodig. Daarom hebben we onze krachten gebundeld met verschillende gewascoöperaties en LTO Glaskracht Nederland om samen de mogelijkheden voor biologische bestrijding van deze schimmel in sierteeltgewassen te inventariseren en te beoordelen op effectiviteit.

Binnen de PPS ‘Masterplan Fusarium’ kijken we of bodem- of substraatweerbaarheid verhogende maatregelen, verhoging van plantweerbaarheid en/of gebruik van biologische fungiciden oplossingen kunnen bieden voor deze problematiek. In eerste instantie onderzoeken we de toepasbaarheid van de bovengenoemde maatregelen in de teelt van lisianthus en potorchidee. De verkregen kennis vertalen we naar andere gewassen waaronder gerbera.

Tekst: Marta Streminska.