Bij veredeling van tomatengewassen zijn onder andere opbrengst, kwaliteit en (a)-biotische stress toleranties belangrijke eigenschappen. Om de kwaliteit en inhoudsstoffen van de tomaten te meten worden destructieve metingen uitgevoerd.

In dit onderzoek werken we aan de ontwikkeling van een methode om met behulp van hyperspectraalmetingen de tomaten op een non-destructieve manier aan het gewas te meten. Die meting resulteert in 200 beelden van een object, waarin de reflectie van het licht op een klein bandbreedte bereik in het zichtbare en buiten het zichtbare licht is opgenomen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om de ontwikkeling van de tomaat tijdens de groei te volgen. In een voorgaand project zijn dergelijke metingen gerelateerd aan inhoudsstoffen van tomaten in het lab, nu gebeurt dat in de kas aan de plant.

De hyperspectraalbeelden worden opgenomen in het bereik van 470-900 nm. Daarnaast voeren we destructieve metingen aan inhoudsstoffen van de tomaten uit om een model te maken. Dit kunnen bedrijven gebruiken bij de veredeling of productie, om de plant te monitoren en het optimale oogstmoment te bepalen.

Gerelateerd