Het Europese project Aquavlan2 steunt ondernemers in aquacultuur met een idee. Via een vouchersysteem kunnen zij bij de Vlaamse en Nederlandse projectpartners gratis expertise of diensten inhuren bij de uitwerking van hun businessmodel. Sinds de start van het project kregen al zeventien bedrijven hulp. Drie vouchers zijn ondertussen afgerond.

Een van de afgeronde vouchers betreft Smart Farmers, een Gents bedrijf dat installaties bouwt voor de circulaire teelt van vissen en groenten. In de zeecontainers van hun Urban Smart Farm kweken de ondernemers kruiden, groenten, vissen en schaaldieren. In 2019 schalen ze op naar een circulaire stadsboerderij van 2.000 m². Het bedrijf zocht naar mogelijkheden om zwarte soldaatvliegen, meelwormen en eendenkroos te gebruiken bij de teelt van tilapia, reuzengarnaal en forel.

Insecten en eendenkroos als voedsel

Inagro voerde een literatuurstudie uit om na te gaan op welke plantaardige reststromen insecten of eendenkroos gekweekt kunnen worden, en of die op hun beurt opgewaardeerd kunnen worden tot visvoer. Uit de verzamelde info blijkt dat dat gedeeltelijk mogelijk is. Zo kunnen zwarte soldatenvliegen gekweekt worden op een combinatie van reststromen, maar moeilijk op groente alleen. Meelwormen groeien niet op natte reststromen. Ze hebben wel potentieel als voeder voor forellen. Eendenkroos blijkt goed te groeien op restwater van de viskwekerij en kan aan tilipia worden gevoerd. Het succes is sterk afhankelijk van de reststroom, de insecten- en vissoort.

Rotiferenkweek voor marine aquacultuur

Rotiferen (raderdieren) zijn het eerste voedsel van marine vislarven. De kleine meercellige organismen voeden zich met plankton en bacteriën. Door de hoge organische belasting in kweektanks kunnen rotiferen ziekteverwekkers dragen. Dat loopt voor jonge vislarven vaak fataal af. De Zeeuwse bedrijven King Fish Zeeland en Fry Marine hebben regelmatig last van sterfte bij larven van yellowtail kingfish en tarbot. Copepodelarven kunnen een alternatief zijn voor rotiferen, maar de kweek ervan is vrij moeilijk en duur.

Grotere overlevingskans voor vislarven

Het Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Reference Center van UGent ontwikkelde een protocol voor de productie van rotiferen met een hoge voedingswaarde en minimale bacteriële lading. Daarmee wordt de groei en overlevingskans van de vislarven verhoogd. De testen op laboratoriumschaal waren beloftevol. Momenteel bereiden de Nederlandse bedrijven zich voor om de resultaten te valideren in een broedhuis.

Uitdagingen voor rendabele algenteelt

Microalgen zijn een belangrijk element in de aquatische voedselketen, en dus van groot belang voor de ontwikkeling van de aquacultuursector in Nederland en Vlaanderen. Er zijn nog veel uitdagingen bij een rendabele teelt. AquaMarine BV is een startende onderneming die diatomeeën of eencellige algen wil kweken voor de aquacultuur- en feed sector. De HZ University Of Applied Sciences heeft samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek gezocht naar de optimale teeltomstandigheden voor twee diatomeeënsoorten. De focus lag op verhoging van de biomassa en de kwaliteit van de algen onder optimale lichtomstandigheden en media.

Verhoging biomassa en voedingswaarde

HZ University of Applied Sciences ging na wat de invloed is van verschillende kweekmedia op de productiviteit van diatomeeën. Ook het effect van aangepaste led-verlichting op zowel de productiviteit als het vet- en aminozuurgehalte van de microalgen werd onderzocht. De resultaten zijn positief. Door het juiste kweekmedium toe te passen kan de biomassa tot de helft worden verhoogd. En dankzij specifiek afgestemde ledverlichting stegen de vet- en aminozuurgehaltes van de algen. Dit betekent een verhoging van de nutritionele waarde van de algen. AquaMarine BV zal de resultaten uit dit voucheronderzoek gebruiken om het teeltsysteem verder vorm te geven en een businesscase uit te werken.

Voucheraanvraag indienen

Aquacultuurondernemers die een antwoord zoeken op hun bedrijfsspecifieke vraag kunnen nog een voucheraanvraag indienen. De laatste voucherkeuringsronde vindt plaats in begin maart 2019. De vragen die opgelost worden met zo’n voucher moeten wel aansluiten bij de onderzoeksthema’s van het project. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met projectleider Stefan Teerlinck via stefan.teerlinck@inagro.be.

Bron/foto’s: Inagro.

Gerelateerd