De gewascommissie Roos is nu ruim anderhalf jaar actief en draait volgens voorzitter Marc van der Drift naar wens. “We zijn in omvang en dekkingsgraad iets gegroeid en de opkomst tijdens bijeenkomsten is goed”, zegt hij. Eén van de speerpunten is een net gestart, vierjarig onderzoek naar de oorsprong van en mogelijke oplossingen voor de gevreesde quarantaineziekte Ralstonia.

Dankzij het recente aantreden van een nieuw lid en het staken van een niet aangesloten rozenkwekerij vertegenwoordigt de gewascommissie Roos nu ruim driekwart van het landelijke areaal. Dat vormt een stevig draagvlak voor gewasgericht onderzoek, waarop de commissie haar activiteiten in hoofdzaak wil richten.

Twee belangrijke projecten

Van der Drift: “Er lopen nu twee belangrijke projecten. Het eerste is Duurzaam geteeld onder LED, waarvoor we onlangs nog bij elkaar zijn gekomen op het Delphy Improvement Center in Bleiswijk. Dit project loopt al wat langer en is deels gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron. Het tweede project is pas net gestart en houdt verband met de ralstoniaproblematiek.”

PPS-project

Ralstonia is een Q-organisme en op dit moment niet te bestrijden. In de afgelopen jaren kregen meerdere productie- en vermeerderingsbedrijven met de bacterie te maken, hetgeen grote impact heeft op de bedrijfsvoering. “Het is dus van groot belang om meer zicht te krijgen in zowel de oorsprong van de problematiek als in mogelijke oplossingen”, aldus de voorzitter. “Daarvoor is nu een PPS-onderzoek opgetuigd dat vier jaar zal duren. EZ draagt daar financieel aan bij en ook de NVWA werkt mee aan het project, naast enkele sponsoren waaronder Koppert. Daar zijn we heel blij mee, al zullen we waarschijnlijk wel een paar jaar geduld moeten hebben voordat er concrete resultaten komen.”

Stemming positief

Hoewel de dreiging van Ralstonia niet is geweken, bespeurt Van der Drift optimisme onder de Nederlandse rozentelers. Er is vorig jaar dankzij lagere energiekosten aardig verdiend en dat geldt ook voor de eerste maanden van dit jaar. “Ondanks een behoorlijk aanbod vanuit alle productiegebieden blijven de prijzen op niveau”, verklaart hij. “Mede dankzij Rusland, waar de roebel aan kracht wint en de mensen weer bloemen kunnen kopen. Hopelijk krijgen we nog een piek in de aanloop naar Vrouwendag op 8 maart.”

Tekst: Jan van Staalduinen, beeld: Fotostudio G.J. Vlekke