Energiebesparing is momenteel hét thema voor tomatentelers. Door meer te schermen en een lagere temperatuur te realiseren, lukt het veel ondernemers om 10 tot 20% te besparen op hun energierekening. Maar dat kan wel zijn tol gaan eisen: door de hogere luchtvochtigheid liggen schimmelproblemen de komende periode op de loer.

De hoge energieprijzen wegen zwaar voor veel tomatentelers. En dan met name voor die 5 tot 10% die alleen met de ketel verwarmt en geen WKK heeft staan, en dus ook niet kan profiteren van het terugleveren van elektriciteit tegen hoge prijzen. Desondanks zijn op dit moment nog weinig telers echt in de financiële problemen geraakt. Dit komt mede door de maatregelen die zijn genomen om energie te besparen.

Energiebesparende maatregelen

Een behoorlijke groep tomatentelers koos ervoor om later te planten, om zo te besparen op de energierekening. Daarnaast ging de temperatuur in veel kassen omlaag. Telers stellen een maximale buistemperatuur in en daar wordt niet aan getornd. Zelfs niet wanneer hiermee niet de gewenste kastemperatuur kan worden behaald. In plaats van bij 18°C wordt nu soms bij 16 of 17°C geteeld. En dat blijkt in veel gevallen ook prima te kunnen.
Verder trekken telers de schermen eerder dicht: werd voorheen pas geschermd bij acht graden temperatuurverschil tussen binnen en buiten, nu gebeurt dat al bij een verschil van zes graden.

Spelen met vuur

Meer schermen en dus isoleren, betekent automatisch meer vocht in de kas. En wat dat betreft spelen we toch een beetje met vuur: een hogere luchtvochtigheid kan immers leiden tot schimmel- en kwaliteitsproblemen. Op dit moment zijn in de onbelichte teelten nog geen problemen zichtbaar, in de belichte teelten is de botrytisdruk wel hoger. In dit stadium van de belichte teelten zie je altijd meer droge bladranden, die extreem gevoelig zijn voor Botrytis. Bij een hogere luchtvochtigheid is dat een extra groot probleem.We zoeken dus echt de grenzen op qua luchtvochtigheid. En dat wordt de komende tijd nog wel spannend. De nachten kunnen in april en mei namelijk nog behoorlijk koel zijn, waardoor schermen nodig blijft en het vocht zich ophoopt in de kas. Botrytis, meeldauw en kroonschimmel liggen dan op de loer.

Alle beetjes helpen

Om schimmel- en kwaliteitsproblemen in de komende periode te voorkomen, is het vooral zaak om te zorgen voor een goede luchtstroming. Bijvoorbeeld door het trekken van een kier in het scherm of een circulatieventilator in te zetten. Wanneer sprake is van een goede luchtstroming, is een vochtdeficit van 0,8 tot 1 prima te hanteren als de schimmeldruk nog laag is in de kas.
Daarnaast kun je extra zwavelen om de schimmeldruk laag te houden en spelen met de stikstofgift. Geeft je minder stikstof, dan wordt de plant harder en generatiever en is deze minder gevoelig voor schimmels. Zorg er daarnaast voor dat het dode blad op de grond goed kan drogen. Als dit materiaal nat blijft, vormt het een ideale voedingsbodem voor schimmels. En daar word je in deze tijden hard op afgerekend. Alle kleine beetjes helpen.

Tekst: Willem Valstar, StarGrow Consultancy